Sverige dras inför EU-domstolen om spelmonopolet

Europeiska kommissionen har fattat två beslut om att dra Sverige inför EU-domstolen med anledning av den svenska lagstiftningen om speltjänster.

I november år 2013 uppmanade kommissionen Sverige att vidta åtgärder för att säkerställa att den nationella lagstiftningen överensstämmer med EU:s lagstiftning om vadhållningstjänster på nätet och nätpokertjänster.

Kommissionen meddelar nu i ett pressmeddelande att man inte anser att Sverige har vidtagit tillfredsställande åtgärder efter denna uppmaning. Sverige har infört restriktioner mot anordnande och främjande av vadhållningstjänster på nätet på ett sätt som inte är förenligt med EU-lagstiftningen, enligt kommissionen.

Kommissionen anser också att den svenska statens monopol på marknaden, genom Svenska spel, är oförenligt med syftet att förebygga spelberoende och kriminell verksamhet. Enligt kommissionen saknas nödvändig statlig kontroll av systemet. Därför dras nu Sverige inför EU-domstolen.

EU-domstolen tolkar EU:s lagstiftning och ser till att den tillämpas på samma sätt i alla EU-länder. Den löser också rättsliga tvister mellan EU-länderna och EU-institutionerna. Även privatpersoner, företag och organisationer kan vända sig till domstolen om de anser att en EU-institution har kränkt deras rättigheter

Det andra fallet handlar om “hänskjutningen till domstolen på inskränkningar av tillhandahållandet och främjandet av pokerspel på nätet”.

Kommissionen anser att innehavaren av ensamrätten för denna typ av spel inte kontrolleras på ett tillfredsställande sätt av de svenska myndigheterna och att “den restriktiva politiken för pokerspel inte är konsekvent eftersom de svenska myndigheterna godtar det otillåtna utbudet och främjandet av pokerspel”.

Civilminister Ardalan Shekarab kommenterar kommissionens stämningsansökan följande:

– Regeringen noterar att EU-kommissionen nu tagit beslut att stämma Sverige inför EU-domstolen angående regleringen av spelmarknaden.

– Regeringens avsikt är att påskynda det arbete som bedrivits sedan en längre tid i syfte att hitta ett licenssystem som ska kunna införas i Sverige. Med ett nytt system ska spel bedrivas sunt och säkert. Då kommer också tillsyns- och tillståndsmyndigheten Lotteriinspektionens roll att förstärkas.

Vad innebär detta i praktiken?

  • EU-domstolens avgörande kommer med största sannolikhet ha stor påverkan på det svenska spelmonopolets fortsatta utformning, varför Allt om Juridik givetvis kommer att rapportera om domen längre fram.

 

Foto:Hasse Holmberg/TT

Ebba Wigerström/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*