9 augusti, 2014

Sveanor förbjuds att använda sina försäljningsmetoder

Telekomförsäljningsbolaget Sveanor AB, även kallat Telekraft, måste omedelbart sluta med sina försäljningsmetoder. Annars riskerar företaget ett vite på en miljon kronor, enligt en dom i Stockholms tingsrätt.

Konsumentverket har tagit emot ett 50-tal anmälningar mot företaget där anmälaren, ibland en anhörig, berättat att de fått fakturor på telefonabonnemang och extratjänster som de inte beställt.

Enligt KO, som dragit företaget inför domstol, har företaget systematiskt lurat äldre eller sjuka personer som inte förmått ta ställning till vad försäljaren sagt.

Tingsrätten går nu helt på KO:s linje och förbjuder företaget och företagaren att ta betalt för telefonabonnemang som inte är beställda. Företaget och företagaren förbjuds också att flytta telefonabonnemang utan godkännande.

Om Sveanor/Telekraft eller företagaren bryter mot beslutet hotar ett vite på en miljon kronor. Tingsrätten har också beslutat att bolaget ska beläggas med kvarstad på en halv miljon kronor.

– Det här telefonförsäljningsföretaget har vänt sig till en sårbar grupp konsumenter och medvetet utnyttjat deras utsatta situation. Därför känns det extra bra att tingsrätten sätter stopp för metoden, säger KO Gunnar Larsson i ett pressmeddelande.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Ett vite är ett påtryckningsmedel, som används för att få en fysisk eller juridisk person att agera på ett visst sätt – exempelvis att följa ett visst beslut. Om Sveanor AB inte agerar korrekt kommer de att få betala summan, som fungerar avskräckande.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se