27 april, 2014

Registrering för att stoppa svartarbete

Ett nytt kontrollsystem ska minska svartarbetet i byggbranschen. Datainspektionen flaggar dock för att systemet skulle innebära en omfattande registrering av personuppgifter – väsentligt mer än för motsvarande kontroller i restaurang- och frisörbranscherna.

På uppdrag av regeringen har ett förslag om kontrollsystem som ska minska svartarbetet i byggbranschen tagits fram.

Datainspektionen har nu granskat förslaget och konstaterar att det innebär att en stor mängd uppgifter om enskilda kommer att överföras och lagras hos Skatteverket.

– Förslaget innebär en väsentligt mer omfattande insamling och registrering av personuppgifter än för motsvarande kontrollsystem i restaurang- och frisörbranscherna, säger Datainspektionens jurist Oskar Öhrström.

– Men förslaget innehåller inte en tillräcklig analys av hur denna insamling påverkar enskildas personliga integritet och vilka vinsterna blir av samla in så mycket information.

Datainspektionen är också kritisk till att personuppgifterna kommer att hanteras av en rad olika aktörer i det föreslagna kontrollsystemet, eftersom det kan uppstå oklarheter om vem som har det faktiska ansvaret för uppgifterna.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Det ställs höga krav på hur personuppgifter får hanteras. För att du ska kunna ta reda på om personuppgifter som rör dig behandlas har du enligt personuppgiftslagen rätt att ansöka om ett registerutdrag hos den personuppgiftsansvarige. Den personuppgiftsansvarige är skyldig att ge dig besked om denne behandlar personuppgifter som rör dig eller inte. Den personuppgiftsansvarige är även skyldig att på begäran av den registrerade snarast rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med reglerna i personuppgiftslagen eller föreskrifter som har meddelats med stöd av personuppgiftslagen.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se