Styrelseledamöterna krävs på skadestånd

De båda styrelseledamöterna är skadeståndsskyldiga mot bolaget på grund av förlikningar som de har ingått – förlikningar som enligt tingsrätten har varit ”företagsekonomiskt oförsvarliga” och kan liknas vid maktmissbruk.

Bolaget, ett fastighetsbolag äger en ridanläggning i Stockholm. A-aktierna i fastighetsbolaget ägdes av en ideell förening som organiserade ridskolor medan B-aktierna ägdes av bland annat ett bolag.

Hälften av fastighetsbolagets styrelseledamöter var utsedda av B-aktieägarna och hälften – inklusive ordföranden – av föreningen.

Fastighetsbolaget i hyrestvist – nådde förlikning

Bolaget hamnade i en hyrestvist med två ridskolor. Med anledning av detta hade den ideella föreningens styrelseledamöter röstat igenom ett förlikningsavtal med ridskolorna som innebar att skolorna fick viss ersättning och att en av skolorna fick ett nytt hyresavtal.

Detta hyresavtal innebar dock en dubbelupplåtelse eftersom anläggningen redan hade hyrts ut till en tredje ridskola.

Styrelseledamöterna stämdes
Bolaget stämde den ideella föreningens styrelseledamöter och menade att ledamöterna var skadeståndsskyldiga mot fastighetsbolaget på grund av att de hade drivit igenom förlikningarna.

Fastighetsbolaget ansåg att förlikningarna hade inneburit att ridskolorna och föreningen hade fått otillbörliga fördelar till nackdel för fastighetsbolaget. Man menade även att styrelseledamöterna – som medlemmar i föreningen – hade varit jäviga när de hade ingått förlikningen.

Enligt Stockholms tingsrätt har förlikningarna varit ”företagsekonomiskt oförsvarliga”. Tingsrätten anser att ersättningen som ridskolorna har fått framstår som “anmärkningsvärt hög” i förhållande till den låga risken för förlust i tvisterna. Förlikningen har därför varit mycket förmånlig för ridskolorna.

Liknar maktmissbruk
Genom det förnyade hyresavtalet med den ena ridskolan har fastighetsbolaget dessutom riskerat ersättningsanspråk från den tredje ridskolan på grund av den oväntade dubbelupplåtelsen. Förlikningen har också varit endast i A-aktieägarens intresse och har drivits igenom mot B-aktieägarnas uppenbara vilja på ett sätt som enligt tingsrätten liknar maktmissbruk. Därför anser rätten att ledamöternas agerande har varit ägnat att ge ridskolorna och föreningen otillbörliga fördelar till nackdel för fastighetsbolaget.

Eftersom ledamöterna måsta ha insett detta fastställer domstolen deras skadeståndsskyldighet mot fastighetsbolaget. Skadans storlek kommer att fastställas i en senare prövning. Tingsrätten bedömer även att ledamöterna har varit jäviga när de har fattat beslutet, men betonar att detta jäv inte i sig kan läggas till grund för skadestånd.

De döms dessutom att betala 1,4 miljoner kronor för motpartens rättegångskostnader.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Styrelseledamöter kan under vissa omständigheter bli personligt skadeståndsskyldiga gentemot bolaget (bolagets ägare). I regel krävs illojaltet, uppenbar försumlighet eller andra tydliga avsteg från vad som rimligen kan förväntas. Ett bolag kan inte kräva styrelsen på skadestånd enbart för att bolaget exempelvis gått med förlust.

 

Foto: TT
Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

NI_aoj_mini

Nils Ivars/Hanna Hamrén

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*