Styrelseledamot får betala 1 miljon till staten

Att sitta i en bolagsstyrelse kan verka flärdfullt, men det innebär också ett stort ansvar. En styrelseledamot har nyligen dömts att personligen betala över en miljon kronor till staten. Detta efter att styrelseledamoten inte skött bolagets skatt ordentligt.

Skatteverket gick till domstol och yrkade i Förvaltningsrätten att en tidigare styrelseledamot tillsammans med ett konkursbolag skulle betala för obetalda skatter och avgifter motsvarande drygt en miljon kronor.

Domstolen dömde följaktligen i linje med Skatteverkets ståndpunkter. Rätten konstaterade att bolaget hade restförts hos Kronofogden för obetalda skatter och avgifter. Trots detta har styrelseledamoten drivit verksamheten vidare med en allt mer ökande skuldsättning till staten.

Förvaltningsrätten anser att styrelseledamoten, med hänsyn till det ansvar han har haft för bolagets verksamhet, borde ha insett att de aktuella skatterna och avgifterna förfallit till betalning och att bolaget inte betalat dessa.

Dessutom hade tingsrätten beslutat om företagsrekonstruktion av bolaget, men bolaget hade ändå inte har förmått att avveckla skatteskulderna. Domstolen konstaterar att styrelseledamoten under sådana förhållanden inte kan anses ha vidtagit verksamma åtgärder för att undgå betalningsansvar – så kallat företrädaransvar.

Förvaltningsrätten anser därmed att styrelseledamoten i vart fall genom grov oaktsamhet har underlåtit att i rätt tid betala skatter och avgifter. Han åläggs därför att betala drygt en miljon kronor till staten.

Vad innebär detta i praktiken?

  • I vissa fall kan en bolagsstyrelse vara skyldig att avveckla verksamheten eller likvidera bolaget. Om en sådan skyldighet finns men styrelsen trots detta väljer att fortsätta kan detta resultera i personligt betalningsansvar för den vidare skuldsättning för styrelseledamöterna.

 

Foto: Erik Mårtensson/TT
Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

nils webb

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*