Studentnation rekommenderas ersätta jacka med 4000 kronor

Allmänna reklamationsnämnden, ARN, är en svensk myndighet som prövar tvister mellan konsumenter och företag. Som konsument kan man vända sig till ARN för att få ett beslut på hur nämnden tycker att en tvist ska lösas.

Den 26 september 2015 besökte en man Stockholms nation i Uppsala. I garderoben lämnade han in sin i princip oanvända jacka med nypris 4 999 kronor. Mannen glömde sedan att hämta ut jackan samma kväll. Den 6 oktober, tio dagar senare, gick han tillbaka till nationen och begärde att få ut sin jacka som då inte fanns kvar.

När han begärde ersättning för jackan fick han svaret att det avtal om förvaring som det innebär att lämna något i garderoben, enbart gäller för den aktuella kvällen. Mannen anser att den vårdplikt som finns i köplagen innebär att nationen varit skyldig att ta hand om jackan. Även den lojalitetsplikt som följer av avtalsförhållandet talar för en sådan skyldighet.

Mannen menar att nationen måste lämnat ut jackan till fel person eller slängt bort den vilket inte har något att göra med att han dröjt med att fråga efter jackan. Nationen saknar rutiner för att ta hand om kvarglömda kläder och har inte tagit hand om jackan som de borde.

Mannen i fråga vände sig till ARN för att få hjälp med hur tvisten skulle lösas.

Stockholms nation motsatte sig kravet och uppgav att avtalet mellan mannen och nationen om deposition av jackan enbart gällde fram till klockan 02 natten till den 27 september 2015.

Eftersom mannen inte kommit tillbaka för att hämta jackan förrän efter tio dagar så skulle det vara orimligt om nationen hölls ekonomiskt ansvarig för försvinnandet. Nationen anförde att det inte kan krävas att krogar har förråd för långtidsförvaring.

Det krävs alltid en bricka för att få ut en jacka och det är ett välfungerande system som talar mot att någon annan fått tag i mannens jacka. Kvarglömda jackor brukar låsas in på ett kontor där de förvaras tills ägarna kommer och letar. Mannen har inte heller mailat eller ringt efter jackan vilket han haft möjlighet att göra.

Nämndens motivering och beslut

Nämnden inleder med att hänvisa till den bestämmelse om vårdplikt som finns i köplagen. Ur denna bestämmelse kan man utläsa en princip som innebär att den som tagit på sig att förvara någon annans egendom, fortsätter att ansvara för egendomen även om den inte hämtas ut inom den avtalade tiden. Denna princip är därmed gällande till exempel när något lämnas in i en bemannad garderob.

När det rör sig om avtal om förvaring så ska förvararen ersätta eventuell skada på egendomen som den drabbats av i förvararens vård. Det gäller så länge förvararen inte kan bevisa att skadan uppstått utan oaktsamhet från förvararens sida.

Stockholms nation har inte ifrågasatt mannens berättelse om händelseförloppet, det är därför klarlagt att jackan försvann när den varit i nationens vård. Nationen har inte heller kunnat bevisa att den inte varit ansvarig för försvinnandet.

På grund av dessa skäl är nationen ersättningsskyldig och rekommenderas att betala 4 000 kronor i ersättning till mannen.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Eftersom ARN inte är någon domstol så är beslutet inte bindande. Det är däremot många företag som väljer att följa ARN:s rekommendationer eftersom det kan vara en fingervisning om hur en domstol skulle döma.
  • Vid avtal mellan köpare och säljare så har säljaren en skyldighet att ta hand om varan om köparen inte hämtar varan i tid. Om säljaren inte gör detta, kan köparen hålla säljaren ansvarig för eventuella fel.

 

Foto: Henrik Montgomery/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Karin stor

Karin Arleskär 

karin.arleskar@alltomjuridik.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*