15 januari, 2018

Stockholmsmäklare varnas för systematiska lockpriser

Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, kritiserar en mäklare i Stockholm för att ha använt sig utav lockpriser när hon förmedlat lägenheter. Mäklaren hade lagt ut objekt till utgångspriser som väsentligt understigit deras marknadsvärden – i vissa fall med uppemot 26 procent. Enligt FMI har mäklaren ”systematiskt” använt sig av vilseledande prisuppgifter, något som strider mot god fastighetsmäklarsed.

En fastighetsmäklare anmäldes till FMI efter att denne lagt ut objekt till utgångspriser som var 400 000 – 500 000 kronor lägre än vad övriga mäklare i samma områden lagt ut sina objekt till.

Enligt fastighetsmäklarlagen är fastighetsmäklare skyldiga att iaktta så kallad god fastighetsmäklarsed. I enlighet med flera tidigare avgöranden är det etablerat att det strider mot god fastighetsmäklarsed att lägga ut objekt till priser som väsentligen understiger mäklarens bedömda marknadsvärde.

I sitt avgörande beaktar FMI att mäklarens utgångspris understigit det slutliga försäljningspriset med 20-26 procent i de nio förmedlingsuppdrag som granskats. FMI anser att mäklaren haft möjlighet att göra en mer korrekt bedömning av marknadspriserna och att den stora avvikelsen mellan utgångspris och försäljningspris talar för att mäklaren ”systematiskt” lämnat vilseledande prisuppgifter i marknadsföringen. FMI väljer därför att varna mäklaren.

Vad innebär detta i praktiken?

En mäklare som använder sig utav så kallade lockpriser riskerar att varnas utav FMI. Med lockpriser menas priser som ”väsentligen understiger mäklarens bedömda marknadsvärde”. För att detta ska föreligga krävs det att utgångspriset avviker från det bedömda marknadsvärdet med minst tio procent.

Foto: Jon Olav Nesvold / TT 

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Pinak stor 3.2

Pinak Chakraborty

pinak.chakraborty@alltomjuridik.se