Stockholm stads upphandling av elcyklar rättas – det vinnande anbudet stryks

Den upphandling av elcyklar som Stockholm stad genomfört måste rättas genom en ny anbudsvärdering där det tidigare vinnande anbudet inte beaktas. Detta sedan förvaltningsrätten slagit fast att det vinnande bolaget inte uppfyllt de obligatoriska kraven på språk eller teknisk och yrkesmässig kapacitet.

Stockholm stad genomförde tidigare i år en upphandling om elcyklar värd cirka 400 miljoner kronor. Ett spanskt bolag, som kommit tvåa i upphandlingen, ansåg dock att upphandlingen inte gått rätt till, och begärde därför prövning hos förvaltningsrätten i Stockholm. Det spanska bolaget menade att det vinnande bolagets anbud inte uppfyllt det obligatoriska kravet på referensuppdrag då de enbart hade styrkt sin kapacitet genom att referera till ett uppdrag som ett dotterbolag haft. Det spanska bolaget menade vidare att bolaget brutit mot de språkliga kraven i upphandlingen eftersom de lämnat in handlingar på ett annat språk än svenska.

Förvaltningsrätten i Stockholm konstaterar att det finns en möjlighet för en anbudsgivare att åberopa ett annat företags kapacitet för att uppfylla kraven om teknisk och yrkesmässig kapacitet, men att det då måste framgå tydligt i anbudet att anbudsgivaren verkligen förfogar över de resurser som hänvisas till. I det vinnande bolagets anbud har det inte framgått, och kravet på teknisk och yrkesmässig kapacitet kan därför inte anses vara uppfyllt.

Vad gäller språkkravet konstaterar förvaltningsrätten att det framgår mycket tydligt i upphandlingsdokumentet att de dokument som lämnas in ska vara på svenska. Det vinnande bolaget har, genom att ge in dokument på andra språk, brutit mot de anvisningar som getts.

Sammanfattningsvis anser förvaltningsrätten att Stockholm stads agerande stridit mot likabehandlingsprincipen och att det spanska bolaget missgynnats på ett otillbörligt sätt när Stockholm stad antog det aktuella anbudet.

Upphandlingen ska därför rättas genom en ny anbudsutvärdering där det tidigare vinnande anbudet inte beaktas.

 

_________________________________

Författare: Molly Bäckman, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Beslut: Förvaltningsrätten i Stockholm, Mål nr 12904-19

Foto: Hasse Holmberg, Scanpix

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*