Staten skadeståndsskyldig för registrering av romer i ”kringresanderegister”

Svea hovrätt fastslår att svenska staten ska betala skadestånd till elva av de tusentals romer som intagits i skånepolisens ”kringresanderegister”. Personerna har blivit införda i registret endast på grund av sitt etniska ursprung som romer.

Hösten 2013 uppdagades att skånepolisen fört register över ett stort antal romer och personer som är gifta med romer i Sverige. Registret kallades för ”Kringresanderegistret” och innehöll bland annat uppgifter om personernas släktskapsförhållanden.

Av de tusentals personer som omfattades av registret väckte elva personer talan mot staten och begärde skadestånd. Personerna ansåg att de förts in i registret endast på grund av sitt etniska ursprung, vilket är förbjudet enligt polisdatalagen. Svenska staten motsatte sig skadeståndsyrkandet och menade att registret endast var ett led i en underrättelseverksamhet.

Registret strider mot polisdatalagen
Stockholms tingsrätt gav de elva personerna rätt till 30 000 kronor vardera i skadestånd av staten. I sin dom underströk tingsrätten att ingen av personerna var misstänkta för brott och att det därför finns stark anledning att anta att romernas personuppgifter behandlats i registret enbart på grund av deras etniska ursprung. Mot denna bakgrund ansåg tingsrätten att staten skulle ersätta personerna för den kränkning av den personliga integriteten som registreringen medfört.

Efter överklagande av staten genom Justitiekanslern fastställer Svea Hovrätt nu domen. Hovrätten konstaterar att inget har framkommit som pekar mot att uppgifterna i registret förts in där med anledning av brottsmisstankar. Inte heller har staten kunnat ge en anledning till varför personerna finns med i det. Skånepolisens arbetssätt ger därför snarast intrycket av att vara en kartläggning av romer.

Skäligt skadestånd
Vid bestämmande av skadeståndets storlek konstaterade hovrätten att fallet är unikt och att polisens agerande kring registret har kritiserats starkt av flera andra myndigheter. Hänsyn tas även till romernas historia som präglats av kränkningar och utsatthet. Hovrätten anser mot bakgrund av detta att ett skäligt skadestånd är 30 000 kronor vardera till de elva personer som ansökt om skadestånd.

Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Fanny Karlsson

Fanny.Karlsson@alltomjuridik.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*