5 mars, 2015

Förslag från EU om stärkt skydd för arbetare från EU

Enligt en utredning om EU:s utstationeringsdirektiv ska utländska EU-medborgare som jobbar i Sverige få stärkt rättsligt skydd.

Ett förslag om ett tillägg till direktivet har lagts fram, där det föreslås att anställda som inte är med i facket ändå ska kunna hävda rättigheter enligt kollektivavtal, om arbetsgivaren har ett tecknat ett sådant med ett svenskt fackförbund.

Tanken är att arbetstagaren ska kunna kräva de rättigheter som ingår i den ”hårda kärnan”. Det handlar till exempel om  arbetstider, vila, semesterdagar, minimilön och säkerhet.

Enligt förslaget krävs det att arbetsgivaren ska höra hemma inom ett EES-land eller Schweiz för att arbetstagaren ska kunna gå till domstol. Förslaget omfattar alltså bara utstationerade som är EU-medborgare.

Vad innebär detta i praktiken?

  •  En av EU:s grundpelare är fri rörlighet på den inre marknaden (alltså de länder som är medlemmar i EU). Detta innebär även fri rörlighet på arbetsmarknaden inom EU. Genom detta förslag stärks rättigheterna för en arbetstagare som kommer till Sverige.

 

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Jaqueline Balcer Bednarska/Ellen Sjöberg

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se

Ellen_sjoberg_130_87