21 september, 2014

Splittrad hovrätt fäller för barnvåldtäkt

Tingsrätten ansåg att det var styrkt att den 26-årige mannen i vart fall hade haft skälig anledning att tro att flickan som han hade samlag med var under 15 år. Hovrätten instämmer i detta, men två nämndemän är skiljaktiga och vill fria mannen från åtalet om våldtäkt mot barn.

Den 26-årige mannen hade sedan en tid varit inneboende hos en annan man. En kväll, då de båda hade druckit alkohol, fick 26-åringen sent på natten kontakt via Facebook med en 13-årig flicka som egentligen var bekant med den man som han var inneboende hos.Trots att de inte hade träffats tidigare bestämde de sig för att träffas.

Natten slutade med att de hade samlag med varandra i den lägenhet där 26-åringen tillfälligt bodde.

Mannen åtalades senare för våldtäkt mot barn vid Västmanlands tingsrätt. Han hävdade själv att han inte känt till, eller ens haft skälig anledning att anta, att flickan var under 15 år.

Flickan, å andra sidan, hävdar att hon berättat om sin ålder för mannen. 26-åringen har också i polisförhör erkänt att han kände till hennes låga ålder – någonting som han dock senare tog tillbaka, med förklaringen att han erkänt för att han mådde dåligt och behövde få vård.

Sammantaget var detta ingenting som hade ett särskilt starkt bevisvärde, enligt tingsrätten. Det som blev avgörande för tingsrättens bedömning var istället att den andre mannen i lägenheten vittnade om att han hade berättat om flickans ålder för 26-åringen – någonting som 26-åringen nekade till.

Tingsrätten ansåg därför att den åtalade mannen i vart fall hade haft skälig anledning anta att flickan var under 15 år och dömde honom till två års fängelse för våldtäkt mor barn.

Svea hovrätt instämmer nu i tingsrättens dom. Hovrätten tillskriver både flickans uppgifter och det som 26-åringen sa i polisförhör ett visst bevisvärde. Två nämndemän vill dock fria 26-åringen, då de inte anser att utredningen i målet är tillräckligt. De menar att åklagaren inte har styrkt att mannen haft i uppsåt i förhållande till målsägandens ålder, och heller inte att mannen haft skälig anledning att anta att flickan var under 15 år.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Att domare, inklusive nämndemän, är skiljaktiga gör inte domen mindre giltig. Det innebär däremot en indikation på att utgången av målet kan bli annorlunda i högre rätt, vilket talar för att den som är missnöjd med domen bör överväga att överklaga den. Detta måste ske inom tre veckor från dess att domen meddelades.

 

Foto: TT

Emma Martinsson/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se