23 oktober, 2017

Spädbarn nekades vårdplats – IVO kritiserar barnakuten

Ett spädbarn med andningssvårigheter blev nekat vårdplats på en barnakutmottagning tre gånger under fem dagars tid. När föräldrarna efter det tredje avvisandet åkte till en mottagning i en annan stad lades barnet in omedelbart och vårdades i sex dygn. Mamman anmälde den första mottagningen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som nu riktar kritik mot mottagningen för bristande vård och behandling.

En mamma och ett två månader gammalt spädbarn besökte akutbarnmottagningen i Malmö eftersom barnet hade feber och andningssvårigheter. De nekades plats och fick åka hem. Under fem dagars tid gjordes flera återbesök till mottagningen eftersom barnets tillstånd försämrats. De blev samtliga gånger nekade med hänvisning till platsbrist. Barnet var för tidigt fött och led av en njursjukdom, och mamman upplevde vid sista besöket att även barnets ”färg” hade försämrats. Personalen på sjukhuset hade dock sagt att de var tvungna att prioritera de sjukaste barnen.

Föräldrarna åkte, efter det tredje avvisandet, till en mottagning i Kristianstad. Där blev barnet omedelbart inlagt och vårdades i sex dygn. Mamman anmälde senare mottagningen i Malmö till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 

IVO har nu prövat mammans anmälan och konstaterar i sitt ställningstagande att mottagningen i Malmö inte uppfyllt kraven på god vård i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen i den aktuella situationen. Enligt lagen ska, där det bedrivs hälso- och sjukvård, finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges. Mottagningen får alltså kritik för att inte ha tagit in spädbarnet.

Vad innebär detta i praktiken?

  • IVO utövar tillsyn över hälso- och sjukvården och dess personal. När en anmälan kommer in utreder IVO med utgångspunkt i bland annat patientsäkerhet. IVO fattar sedan beslut, där eventuell kritik riktas mot den aktör som blivit anmäld. Om IVO bedömer att det finns skäl för exempelvis återkallelse av legitimation eller behörighet att utföra vård anmäler IVO detta vidare till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.

IVO 8.2-20139/2017-1

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Bild: Christine Olsson/TT

Bianca Rönngren

bianca.ronngren@alltomjuridik.se