Statliga utredningar kostar en halv miljard

Trots att budgeten för de statliga utredningarna ska minska beställer riksdagen allt fler utredningar. Det visar en sammanställning från tidningen Altinget.

Kostnaderna för statliga utredningarna sköt i höjden 2014. Då slutade notan på 547 miljoner kronor.

Året dessförinnan kostade utredningarna totalt 464 miljoner kronor och 2012 låg samma utgift på 385 miljoner kronor.

Eftersom Regeringskansliet, som betalar utredningarna, detta år får sänkta anslag med 187 miljoner kronor kommer notan för utredningarna att behöva snävas åt ordentligt.

Enligt Altinget är listan lång på de utredningar som riksdagen vill se. Tidningen räknar bland annat upp utredningar för larmeringstjänsten, fotboja för unga under helgerna, reglerna för att fastställa faderskap, kraven för elektronisk fotboja vid kontaktförbud, regler för cyklister, vad man kan göra åt att en del begär ut massor av allmänna handlingar, reglerna för ordning och säkerhet i domstolar, fjärrundervisning på entreprenad, hantering av vapenlicensärenden och jakträtt.

Samtidigt valde riksdagen i februari att återuppta utredningen av Arbetsförmedlingen som regeringen beslutet att lägga ner.

Även fler nya utredningar tycks vara på gång enligt Altingets sammanställning.

Vad är en statlig utredning och vad har den för funktion?

  • Statens offentliga utredningar, SOU, är utredningar som ofta genomförs av en av regeringen eller riksdagen utsedd utredare. Utredaren varierar beroende på vad utredningen handlar om, men det kan vara politiker, jurister, professorer, tekniker eller andra inom privat sektor som ges uppdraget att utreda en viss fråga. Utredningarna är ofta det som senare lägger grund för ny lagstiftning. Eftersom hela rättssystemet är som ett lapptäcke gäller det att noggrant utreda varje lagstiftningsförändring eftersom den måste gå ihop med rättsystemet i övrigt, inte bryta mot någon överordnad regel och dessutom måste lagtexten skrivas mycket noga, eftersom det är den som sedan jurister och domstolar kommer ha att förhålla sig till. Dessutom brukar SOU:er innehålla utförliga resonemang och expertutlåtanden om vilka konsekvenser olika lagstiftningsförändringar kan få. På så vis är SOU:er en av de viktigaste rättskällorna när det kommer till att tolka lagar – för att på så vis förstå syften bakom en viss formulering i lagtexten.

 

Foto: TT

Nils.

Jaqueline Balcer Bednarska/Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*