23 januari, 2015

Socialtjänsten bör inte använda sociala medier i undersökningssyfte

Enligt JO (Justitieombudsmannen) bör socialnämnder som gör utreder om personer som sökt om försörjningsstöd ska få det inte använda internet som informationskälla utan att ha informerat om det till vederbörande.

JO Lilian Wiklund menar att det egentligen inte finns några formella hinder mot att göra det, men att personerna bör bli informerade om det händer. Utredningen bör genomföras i samråd med den som sökt försörjningsstöd och med respekt för den enskildes integritet.

Med detta som bakgrund menar hon att hämta in information där det till exempel finns ett lösenordsskydd, eller som på Facebook, inte bör vara ett tillvägagångssätt för att samla information. Information som inte är offentlig ska socialtjänsten alltså inte försöka få tag på, då det kan väcka misstanke hos personen som utreds.

Endast om sökningen har ett bestämt syfte kan det godtas, och då ska alltså alltid personen i fråga informeras om detta.

Vad betyder detta i praktiken?

  • Personlig integritet ska värnas, och framför allt i förhållande till staten.

 

Foto: Jessica Gow/TT

Ebba Wigerström/Ellen Sjöberg

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se

Ellen_sjoberg_130_87