Socialtjänsten betalade hyrorna för sent – man vräks från lägenhet

En hyresvärd sade upp kontraktet med sin hyresgäst efter att han flertalet gånger betalat in hyran för sent. Trots att det var socialtjänsten som hade ansvaret för att betala mannens hyror har Svea hovrätt ansett att hyresvärden haft rätt till uppsägning. 

Mannen hyrde en lägenhet i Alingsås, men det var av olika skäl Socialtjänsten som betalade mannens hyror. När hyrorna uteblev  beslutade hyresvärden ändå sig för att att säga upp avtalet, eftersom mannen regelmässigt hade betalat in hyran för sent och att han därför åsidosatt sina skyldigheter i så hög grad att det ”skäligen” inte bör förlängas.

Mannen bekräftade att hyresinbetalningarna faktiskt hade skett för sent. Anledningen till detta påstod han var att han hamnat i ekonomiska problem i samband med att han påbörjade sina studier. Det tog nämligen lång tid innan CSN betalade ut studielånet. Mannen hade också varit inlagd på avgiftning på grund av ett cannabismissbruk.

På grund av hans problem hade socialtjänsten övertagit ansvaret för att betala in mannens hyror. Han visste däremot inte varför socialtjänsten inte sett till att betalningarna skett i tid.

Både hyresnämnden och hovrätten fick pröva frågan

Frågan hamnade i hyresnämnden. Hyresnämnden fick avgöra frågan genom en så kallad skälighetsbedömning. De fick alltså avgöra om hyresgästen åsidosatt sina skyldigheter i så hög grad att avtalet skäligen inte bör förlängas.

I sin bedömning konstaterar nämnden att det är hyresgästen som är ansvarig för att hyrorna betalas i tid. Detta gäller även om hyrorna betalas utav sociala myndigheter.

Förseningarna hade dessutom varit långa och hyrorna hade fortsatt att komma in för sent även efter varningsbrev och uppsägningen. Därför ansåg nämnden att mannen hade åsidosatt sina skyldigheter tillräckligt mycket för att en uppsägning skulle vara aktuell.

Domen överklagades till hovrätten som fastslog hyresnämndens beslut.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Det är alltid hyresgästens skyldighet att se till att hyror betalas in och att det görs i rätt tid. Detta gäller även om någon annan åtagit sig att betala hyrorna för hyresgästens räkning.

 

Foto: Hasse Holmberg/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Pinak stor 3.2

Pinak Chakraborty

pinak.chakraborty@alltomjuridik.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*