Socialnämnd skrev brev till eventuell pappa

I ett ärende om faderskap fick en man i Gävle ett brev som närmast gav intryck av att han kallades till familjerätten för att lämna ett DNA-prov. Brevet innehöll ingen information om att det var frivilligt och var i det avseendet direkt missvisande, enligt JO som nu riktar kritik mot socialnämnden i kommunen.

I ett ärende om faderskap fick en man, som enligt modern kunde vara far till barnet, ett brev från socialtjänsten i Gävle kommun. I brevet anfördes följande:

brev2

I en anmälan till JO framförde mannen klagomål mot socialtjänsten i kommunen. Han anförde bland annat att han inte hade något med faderskapet att göra och att förvaltningen sannolikt hade förväxlat honom med en annan man i Gävle med samma namn.

JO begärde då att socialnämnden i Gävle kommun skulle yttra över det som hade framförts i anmälan. I sitt remissvar anförde socialnämnden i huvudsak att uppgifterna om den aktuella mannen var knapphändiga, men att det endast fanns en man med det namnet bosatt i Gävle.

Socialnämnden påpekade också i sitt yttrande att barnets rätt att få reda på sitt ursprung och få faderskapet fastställt har starkt stöd i svensk lagstiftning. Detta då det enligt nämnden kan ha en stor social betydelse, ekonomisk betydelse och även ibland en medicinsk betydelse för barnet. ”Därför har socialnämnden stöd i lagstiftningen för att efterforska vem som kan vara far till ett bestämt barn”, skrev nämnden i sitt yttrande.

Utifrån de knapphändiga uppgifter som förvaltningen hade och de utredningsåtgärder som varit möjliga finner JO inga skäl att ha några synpunkter på att förvaltningen tog kontakt med mannen.

Det brev som skickades gav dock, enligt JO, närmast intryck av att mannen kallades till förvaltningen för att lämna ett DNA-prov. Det framgick inte heller att det var frivilligt för honom att lämna provet och i det avseendet var brevet således direkt missvisande, menar JO.

Socialnämnden har i sitt remissvar uppgett att man i fortsättningen kommer att lämna en mer pedagogisk information i brev till män som kan bli aktuella i en faderskapsutredning.

Med anledning av denna åtgärd kritiseras socialnämnden endast för utformningen av det aktuella brevet.

Vad innebär detta i praktiken?

  •  Du kan läsa mer om socialstyrelsen och rättigheten att utreda kring ett barns faderskap på deras hemsida >>>

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*