4 februari, 2015

Snart möjligt att resa inom hela EU utan pass

Regeringen har beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till ändringar i passlagen. De föreslagna ändringarna innebär ökade möjligheter att resa inom EU med ett nationellt identitetskort istället för ett pass.

 – Nu gör vi det möjligt att resa inom hela EU med ID-kort, säger inrikesminister Anders Ygeman.

I dagsläget krävs att svensk medborgare medför pass vid resor till EU-länder utanför Schengenområdet (för närvarande Bulgarien, Cypern, Kroatien, Rumänien, Irland och Storbritannien).

I syfte att underlätta resandet inom hela EU föreslår regeringen nu att svenska medborgare ska kunna resa också till dessa länder utan pass, om man i stället har med sig ett nationellt ID-kort.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli i år.

 Vad innebär detta i praktiken?

  • Utgångspunkten är att varje stat själv kontrollerar sina territoriella gränser och att det är upp till staten att avgöra vilka kriterier som ska gälla för att släppa in människor i landet. Inom EU-samarbetet har man dock gemensamt valt att sträva efter fri rörlighet — att man ska kunna resa, bo och jobba inom hela EU utan att hindras av territorialgränserna. Detta brukar kallas den ”inre marknaden”, syftandes på hela EU.

Foto: TT

Ebba Wigerström/Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se

Nils