Skytteklubb får gräns för antal skott per år

Efter domstolsbeslut måste nu en sportskytteklubb begränsa antalet skott som skjuts. Numera får max 40 000 skott skjutas per år – av hänsyn till grannarna.

Kommunens miljö- och byggnadsnämnd beslutade att sportskytteklubben skulle förläggas att skjuta max 40 000 skott per år och att begränsa verksamhetens buller till max 75 dB impuls.

Klubben överklagade och fick gehör i Mark- och miljödomstolen i Växjö tingsrätt. Eller åtminstone delvis, för domstolen höjde gränsen till 50 000 skott. Domstolen tillät också en högre ljudnivå, 80 dB, vid hagelbanorna.

Frågan gick sedan vidare till Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, som anför att med hänsyn till verksamhetens omgivningspåverkan krävs det ett konkret behov av att få avfyra ett så stort antal som 50 000 skott per år för att det ska vara motiverat att frångå det som miljö- och byggnadsnämnden bestämt.

MÖD anser inte att sportskytteklubben kunnat visa på sådana särskilda skäl.

Angående nivån på hagelbanorna: En bullernivå på 80 dB, menar MÖD endast ska gälla för banor med obetydlig störningspåverkan och oftast med liten verksamhet.

MÖD konstaterar att verksamheten på den aktuella sportskytteklubbem är relativt omfattande. I kombination med att det finns flera bostadshus i närheten kan anses störningen för stor.

Detta innebär att riktvärdet för skjutbanan enligt de allmänna råden uppgår till 75 decibel som maximal ljudnivå. 80 decibel impuls är en mycket hög bullernivå som kan orsaka betydande störningar för de kringboende. Enligt MÖD saknas det skäl att frångå vad som anges i Naturvårdsverkets allmänna råd och vad nämnden i detta fall kommit fram till.

Skjutning på hagelbanan får därmed inte orsaka mer påtagliga störning än verksamheten i övrigt. MMD:s dom ändras därför även i denna del.

Vad innebär detta i praktiken?

  • I sådana här mål måste en intresseavvägning göras mellan å ena sidan sportskytteklubben, som vill kunna bedriva sin verksamhet, och å andra sidan grannar och andra i omgivningen som kan störas av verksamheten. I regel görs bedömningarna utifrån riktlinjer som är fastställda av myndigheter – såsom Naturvårdsverket.

 

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova
Foto: Henrik Montgomery/TT

Nils.

Sara Hovi/Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*