Skrev en nolla fel i deklarationen – 10.500 kr i skattetillägg

En kvinna skrev en nolla fel i sin deklaration, vilket hon menade var ett skrivfel. Skatteverket påförde skattetillägg á 10 500 kronor.

Bakgrunden är att Skatteverket beslutade att påföra en kvinna skattetillägg med cirka 21 000 kronor. Beslutet motiverades huvudsakligen med att kvinnan i sin deklaration hade begärt avdrag för resor till och från arbetet med 111 000 kronor. Hon hade sedan uppgett att den riktiga siffran skulle vara 11 100 kronor och att det rörde sig om ett skrivfel. Hon menade alltså att det råkat bli en nolla för mycket.

Skatteverket ansåg dock inte att oriktigheten var uppenbar och påförde därför ett skattetillägg för kvinnan, ett straff helt enkelt. Kvinnan överklagade och yrkade att hon helt skulle befrias från skattetillägget. Kvinnan anförde att hon var uppväxt i Kina och bara kunde räkna på kinesiska för att sedan översätta summan från kinesiska till svenska. Enligt kvinnan hade hon alltid haft svårigheter med sifferkonverteringen och felet i deklarationen berodde delvis på slarv, delvis på språkförbistring.

Skatteverket medgav att skattetillägget sattes ner något, men ansåg likväl att kvinnan skulle bestraffas med skattetillägg. Kvinnan överklagade beslutet till förvaltningsrätt.

Förvaltningsrätten i Göteborg ansåg inte att det hade framkommit några omständigheter som gjorde att felaktigheten kunde bedömas ursäktlig. Kvinnans språkproblem förändrade inte detta. Enligt förvaltningsrätten stod också tilläggets storlek i rimlig proportion till felaktigheten. Kvinnans överklagandet avslogs därför.

Kvinnan överklagade igen, men Kammarrätten i Göteborg instämde i förvaltningsrättens bedömning att kvinnan hade lämnat en oriktig uppgift som utgjorde grund för att ta ut skattetillägg. Kammarrätten konstaterade dock att det vid den muntliga förhandlingen framkommit att kvinnans svärmor avled i anslutning till att deklarationen lämnades in och att hennes man, som normalt hjälper henne med deklarationen, därför var bortrest. Det kunde enligt kammarrätten antas att kvinnans förmåga att lämna korrekta uppgifter påverkats negativt av dessa omständigheter. Skattetillägget sattes därför ner till 10 500 kronor.

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, beslutar nu att inte bevilja prövningstillstånd i målet. Kammarrättens dom står därmed fast och det slutliga tillägget blir 10 500 kronor.

Vad innebär detta i praktiken?
  • Vid skattefusk eller felaktigheter i deklarationen kan du tvingas betala skattetillägg, som är en slags bestraffning.
  • Om du anser att du blivit felaktigt beskattad eller är missnöjd med en myndighets beslut kan du i regel (finns vissa undantag) överklaga beslutet till en förvaltningsrätt.

 

Foto: TT

 

Nils.

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

 

 

 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*