Skola utredde inte elevs anmälan om våldtäkt

En flicka på en gymnasiesärskola utanför Stockholm anmälde att hon hade blivit utsatt för en våldtäkt av en annan elev på skolan. Skolan utredde dock inte anmälan, enligt DO som nu förbereder en stämning mot landstinget som är huvudman för skolan.

Hösten 2012 berättade flickan för sina föräldrar att en pojke på skolan hade utsatt henne för en våldtäkt.

Föräldrarna tog henne till Södersjukhuset och därefter till polisen där de gjorde en polisanmälan samma kväll. Flickans mamma ringde även till skolan och berättade om polisanmälan.

”Men bortsett från att kontakta den personal som varit i tjänst den aktuella dagen och att svara på polisens frågor gjorde inte skolan någon egen utredning av händelsen”, skriver DO i ett pressmeddelande.

Pojken fick hemundervisning i två dagar men skulle enligt skolan efter det vara på praktik resten av terminen, så de båda eleverna skulle inte behöva mötas.

“När polisen ett par veckor senare lade ner polisutredningen med hänvisning till att brott inte kunde styrkas menade skolan att inte heller de kunde göra något mer”, skriver DO i ett pressmeddelande.

En utbildningsanordnare som får kännedom om att en våldtäkt kan ha ägt rum på skolan ska enligt DO utreda saken. Genom att inte göra en egen utredning av den aktuella händelsen har skolan brustit i sin utrednings- och åtgärdsskyldighet, anser DO.

DO förbereder nu en stämning mot landstinget som är huvudman för skolan.

Vad innebär detta i praktiken?

  • En skolas utredningsskyldighet upphör inte för att det samtidigt pågår en polisutredning. Utredningarna har olika syften och utan skolans egen utredning kan inte skolan veta att tillräckliga åtgärder vidtas för att förhindra att liknande händelser inträffar igen, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg i en kommentar.

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*