Skogsstyrelsen vinner

Kammarrätten fastställer nu ett tidigare beslut från Skogsstyrelsen, som innebär att två män hindras från att avverka skog inom vissa områden på sina fastigheter.

Skogsstyrelsen förbjöd två män vid vite om 16 500 kronor vardera att avverka skog eller utföra transporter inom vissa områden på två fastigheter. Skogsstyrelsen ansåg nämligen att områdena var exempel på hänsynskrävande biotoper som inte skulle avverkas eller köras på så att körskador uppstod samt att grova ädellövträden och ett alkärr behöver bevaras av hänsyn till växt- och djurlivet.

Skogsstyrelsen ansåg också att samtliga så kallade nyckelbiotoper inom dessa områden borde sparas.

Männen överklagade och yrkade att beslutet skulle upphävas och att de istället skulle meddelas tillstånd till avverkning. De hävdade att avverkningsförbudet medförde ett avsevärt försvårande av pågående markanvändning.

Förvaltningsrätten ansåg att det inte hade framkommit något avgörande skäl för att skyddsintresset inte skulle vara uppfyllt också med ett något mindre område. Domstolen ändrade därför beslutet på så sätt att gränsdragningen för området avseende ädellövskog justerades så att cirka fem meters bredd från fastighetens gräns mot väster lämnades fritt från förbud.

Skogsstyrelsen skulle närmare markera en sådan gränsdragning och målet återförvisades i denna del till Skogsstyrelsen för handläggning. I övrigt avslogs överklagandet.

Kammarrätten anser nu att det inte finns skäl att ifrågasätta att det område som förvaltningsrätten lämnat fritt från förbud utgörs av en hänsynskrävande biotop som ska skyddas mot skador. Det har inte heller framkommit att de skyddsåtgärder som Skogsstyrelsen föreslagit för att förhindra körskador i området avsevärt skulle försvåra pågående markanvändning.

Därför anser kammarrätten att Skogsstyrelsen haft fog för sitt beslut, som nu fastställs.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Fridlysta djurarter kan medföra att du inte får bygga på sättet du vill på din fastighet. Därför är det en god idé att konsultera en jurist för att utreda om ett bygge är möjligt innan du köper en fastighet.

 

Foto: TT

Eva Clasö/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Lösenord
Samtycke*