Skistar förlorar mot staten

Skistar nekas prövningstillstånd i HD. Därmed blir det inget skadestånd för bolaget som enligt egna beräkningar har betalat 181 miljoner kronor för mycket i skatt.

Bolaget Skistar, som bedriver omfattande skidliftsverksamhet i de svenska fjällen, väckte i tingsrätten talan mot svenska staten och yrkade skadestånd.

Skistar ansåg att statens felaktiga implementering av en bestämmelse som rörde mervärdesskatt gjort att fel momssats tillämpats på verksamheten under åtta års tid. Bolaget hävdade att felet inneburit 181 miljoner kronor i för hög skatt.

I första hand ville bolaget att tvisten skulle prövas utifrån svenska skadeståndsregler och i andra hand åberopade de unionsrättsliga skadeståndsprinciperna.

Tingsrätten konstaterade att talan om ersättning för ren förmögenhetsskada grundad på ett felaktigt riksdagsbeslut ska väckas i Högsta domstolen. Det var därför inte möjligt att pröva talan utifrån skadeståndslagens regel om fel och försummelse vid myndighetsutövning. För att skadestånd på unionsrättslig utgång ska kunna utgå krävs att staten överträtt en unionsrättslig regel som ska skapa rättigheter för enskilda, att överträdelsen är tillräckligt allvarlig samt att det finns ett orsakssamband mellan överträdelsen och skadan.

Dåvarande Regeringsrätten ansåg dock, när domstolen avgjorde det bakomliggande momsmålet, inte att den aktuella bestämmelsen i mervärdesskattelagen var oförenlig med unionsrätten och avslog senare även resningsansökan från bolaget.

Tingsrätten ansåg att Regeringsrättens ställningstagande utgjorde “en direkt och entydig vägledning för enhetlig lagtolkning och rättstillämpning” och instämde i bedömningen. Någon unionsrättslig regelöverträdelse hade därför inte förekommit och bolagets talan ogillades.

Hovrätten gjorde senare motsvarande bedömning och fastställde tingsrättens dom. Skistar överklagade på nytt men Högsta domstolen beslutar nu att inte meddela prövningstillstånd i målet.

Hovrättens avgörande står därmed fast.

Vad innebär detta i praktiken?

 

Foto: TT

Isak Bellman/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*