4 november, 2015

Personalliggare i tre nya branscher?

Skatteverket vill att personalliggare ska införas för bilverkstäder, partihandel med livsmedel samt kropps- och skönhetsvård. Förutom att komma åt svartarbete hoppas Skatteverket att förslaget ska ”leda till bättre fungerande konkurrens för alla företag som gör rätt för sig”.

En personalliggare ska enligt lag innehålla uppgifter om vilka som är verksamma på arbetsplatsen och under vilka tider. Idag måste personalliggare föras av företag verksamma inom frisör-, restaurang eller tvätteribranschen.

Skatteverkets förslag, som nu omfattar flera branscher, har lämnats till Finansdepartementet.

– Vi föreslår personalliggare i ytterligare verksamheter för att förebygga svartarbete, säger Ingemar Hansson, generaldirektör på Skatteverket.

Följande verksamheter borde enligt Skatteverkets förslag ha personalliggare:

  • bilverkstäder
  • partihandel med livsmedel
  • kropps- och skönhetsvård

 

Orsaken till att just dessa verksamheter valts ut är att systemet med personalliggare anses komma åt det omfattande svartarbete som enligt Skatteverket finns inom dessa branscher.

Trots att det råder osäkerhet om beräkningarna av svartarbetets omfattning har Skatteverket kommit fram till att förslaget med personalliggare skulle minska svartarbetet med minst 600 miljoner kronor.

– Svarta arbetsinkomster blir vita och konkurrensvillkoren förbättras för dem som idag betalar ut vita ersättningar, säger Åsa Hagman, analyschef på Skatteverket.

I förslaget vill också Skatteverket att regelverket för personalliggare ska ses över – bland annat när det gäller vilka personer som ska tas upp i liggaren.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Om skatteverkets förslag blir verklighet tvingas företag i de berörda branscherna att bli mycket noggrannare med vilka som går in och ut i företagets lokaler. I förlängningen leder det till att det kommer att bli betydligt svårare att använda sig av svart arbetskraft.  För att en ändring ska komma till stånd krävs en lagändring – därmed ett riksdagsbeslut – innan en eventuell förändring kan bli verklighet.

 

Foto: TT

frida webb

Frida Almlöf/Petter Danckwardt, DJ 

frida.almlof@alltomjuridik.se