Skatteverket vill begränsa avdragsrätt

Skatteplanering med externa lån i samband med företagsförvärv kan utgöra ett hot mot den svenska bolagsskattebasen. Den bedömningen gör Skatteverket i en ny rapport till regeringen.

2013 ändrades lagstiftningen och avdragsrätten för interna lån begränsades. Skatteverket skriver att effekten av lagändringen ännu inte kan bedömas säkert, men att den verkar ha haft effekt.

Skatteverket har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga skatteplanering med ränteavdrag i företagssektorn. I uppdraget ingick att börja utvärdera effekten av de nya avdragsregler för räntor på interna lån som infördes 2013.

Medan upplåningen inom internationella koncerner minskade kraftigt under åren 2012-2013, har externa lån har samtidigt ökat. Detta gör att den totala upplåningen inte minskat i lika hörd grad.

– För att få en mer betydande effekt på den svenska bolagsskattebasen skulledet behövas begränsningar även för räntor på externa lån, säger Börje Noring, skatterevisor vid Skatteverket.

Skatteverket bedömer att skatteplanering med externa lån i samband med företagsförvärv kan utgöra ett hot mot den svenska bolagsskattebasen. Förra årets gjordes bedömningen att sådan som skatteplanering minskar statens skatteintäkter med cirka 4–5 miljarder kronor varje år.

Skatteverket skriver vidare att myndigheten har fått ett stort antal frågor om de nya ränteavdragsreglerna som infördes 2013. Det har också kommit många ansökningar om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden.

Skatteverket tolkar detta som att de nya reglerna upplevs som svåra att tillämpa.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Skatteverket har inte befogenhet att själva ändra övergripande skatteregler eller skattesatser. Sådana beslut tas av riksdagen. Skatteverket har dock viss beslutsmakt, precis som andra myndigheter.
  • Om du är osäker på en skatterättslig fråga kan du kontakta någon av dessa rådgivare specialiserade på skattefrågor.

 

Ebba Wigerström/Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se

Nils

 

 

 

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*