20 februari, 2015

Tonåring erkändes som gift

Skatteverket godkände ett äktenskap mellan en 14-årig flicka och en 21-årig man som båda sökt asyl i Sverige. Nu menar många att det är dags att totalförbjuda barnäktenskap.

Äktenskapet i fråga är numera upphävt, och Skatteverket hänvisar till en dom från Kammarrätten från 2009, som slår fast att barnäktenskap inte erkänns i Sverige.

Lagstiftningen kring barn- och tvångsäktenskap skärptes förra året. Numera är det inte längre möjligt att få dispens att gifta sig i Sverige om man är under 18 år. Däremot kan barnäktenskap utomlands i vissa fall erkännas. Detta gäller dock endast om ingen av personerna har haft någon anknytning till Sverige när de gifte sig.

Beatrice Ask, som var justitieminister när lagen trädde i kraft, och numera är ordförande i justitieutskottet, anser att lagen är är bra, men att det tar tid innan den får full genomslagskraft.

– Myndigheter gör fel mellan varven och gör olika bedömningar. Det tar alltid lite tid innan ny och skarpare lagstiftning sätter sig.

Aleksander Gabelic, ordförande för Svenska FN-förbundet, är inte nöjd med dagens reglering utan vill se ett totalförbud mot barnäktenskap.

– Vi menar på att det här exemplet, även om inte jag heller ska uttala mig om enskilda fall, visar på det som vi på FN-förbundet har varnat för: Att myndigheterna är inte helt klara över vad som gäller. Det finns ett hål i lagstiftningen som gör att myndigheter själva måste bedöma vad som är synnerliga skäl, säger Aleksander Gabelic i en intervju med Ekot.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Skyddet mot barnäktenskap är idag starkt. Den nya lagstiftningen har skärpts, och numera kan utländska barnäktenskap, tvångsäktenskap och så kallade fullmaktsäktenskap ska endast kunna erkännas då det finns synnerliga skäl, det vill säga väldigt starka och tydliga skäl.

 

Foto: Kenny Bengtsson/TT

Jaqueline Balcer Bednarska/Ellen Sjöberg

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se

Ellen_sjoberg_130_87