Skatteverket hemligstämplade handlingar felaktigt

Skatteverket vägrade lämna ut flera handlingar med hänvisning till sekretess. Kammarrätten bedömer dock att handlingarna inte kan sekretessbeläggas med hänvisning till de bestämmelser som Skatteverket åberopat och myndigheten måste därför ompröva flera beslut. 

Fyra män begärde att få ut en begäran om handräckning till Isle of Man respektive Monaco och svaret på dessa handräckningar.

Skatteverket ansåg att det material som männen tidigare hade fått som bilagor till gransknings-PM kunde lämnas ut, liksom handlingar som direkt berörde männen. När det gällde övriga handlingar ansåg dock Skatteverket att sekretess rådde enligt offentlighets- och sekretesslagen.

I fyra domar slår nu kammarrätten fast att de begärda uppgifterna inte kan sekretessbeläggas enligt de bestämmelser som skatteverket hänvisat till.

Men rätten bedömer istället att vissa uppgifter i begäran kan omfattas av sekretess enligt andra bestämmelser. Besluten upphävs därför i den del de avser begäran om handräckning och återförvisas till Skatteverket för ny handläggning.

Kammarrätten bedömer också att det för vissa uppgifter i svaret från myndigheten i Monaco kan gälla sekretess enligt avtalet mellan Sverige och Monaco om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Eftersom det ankommer på Skatteverket att avgöra för vilka uppgifter detta gäller upphävs beslutet även i den delen och målet återförvisas till Skatteverket för ny handläggning.

För beslutet i den del det svaret från myndigheten på Isle of Man anses dock Skatteverket ha haft fog för sitt beslut.

Slutligen slår kammarrätten fast att Skatteverket vid sin förnyade handläggning också ska pröva männens rätt till partsinsyn avseende alla begärda handlingar i sina ärenden.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Offentlighetsprincipen är en grundbult inom det svenska rättssystemet. Vill du ha ut allmänna handlingar räcker det med att du kontaktar myndigheten där de förvaras eller är upprättade, och du ska inte behöva uppge din identitet eller ditt syfte.

 

Foto: TT

Eva Clasö/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*