Skärmdump av motparts hemsida som bevisning var upphovsrättsintrång

Det är inte fritt fram att göra en “skärmdump” av motpartens upphovsrättsligt skyddade bilder på en webbplats för att använda detta som bevisning i ett tvistemål. Det slog Göta hovrätt fast när det gällde en kommun som hade stämts av en privatperson. HD har beslutat att inte meddela prövningstillstånd. 

En man hade stämt Mörbylånga kommun vid Kalmar tingsrätt och begärt att kommunen skulle betala knappt 8 600 kronor i skadestånd. Han hävdade att kommunen i ett annat mål mellan parterna hade gett in två fotografier från hans hemsida som bevisning.

Enligt mannen hade kommunen därmed gjort sig skyldig till upphovsrättsintrång.

Tingsrätten konstaterade att det fick antas att mannen var upphovsman till bilderna samt att bilderna hade ett upphovsrättsligt fotografiskydd. Tingsrättens konstaterade också att kommunen hade gjort en så kallad skärmdump av bilderna och skrivit ut dem – vilket var otillåten exemplarframställning.

Eftersom bilderna hade använts som bevisning i en rättegång där upphovsrättsliga aspekter inte ska påverka bestämmelserna om bevisning, ogillade dock tingsrätten käromålet.

Domen överklagades till Göta hovrätt som slog fast att upphovsrätten visserligen inte hindrar att ett verk används i rättsvårdens intresse. Enligt hovrätten är det dock inte “rättsvård” när kommunen åberopar bevisning i ett tvistemål.

Hovrätten motiverar sitt avgörande med att enligt den förhandlingsordning som gäller i Sverige är det parterna som svarar för den bevisning som åberopas. Detta innebär dock inte att parterna kan ta sig vilken rätt som helst. En part kan till exempel inte fritt hämta en annans egendom bara för att den behövs som bevisning i ett mål. Om sådan egendom kan ha betydelse som bevis i ett mål får rättegångsbalkens regelsystem för editionsföreläggande användas.

Hovrätten ansåg därför att kommunen inte har haft rätt att framställa bilderna och man ska betala ersättning med totalt 1 000 kronor. Kommunen dömdes även att betala mannens rättegångskostnader.

Högsta domstolen har nu beslutat att inte meddela prövningstillstånd i målet varvid hovrättens dom står fast.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Om dina bilder används av någon annan kan du ha rätt till ekonomisk kompensation då upphovsrätt är en ensamrätt. Om du upptäcker att någon annan använder en skärmdump på dina fotografier kan det därför vara en god idé att konsultera med sin jurist.

 

Foto: TT

Therese Åkerlund/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*