18 april, 2019

Skadestånd till anställd trots olagligt arbete

En person som ljög om sin rätt att arbeta och vistas i Sverige fick rätt till skadestånd från sin tidigare arbetsgivare då den ansågs ha brutit mot semesterlagen då det är arbetsgivarens ansvar att kontrollera att anställda har nödvändiga tillstånd.

En anställd ljög om sin rätt att arbeta och vistas i Sverige under perioden januari – november 2017, under vilken tid den anställde inte tog ut någon semester. Arbetsgivaren och den anställde var eniga om att den anställde var berättigad till en semesterersättning om drygt 40 000 kronor. Arbetsgivaren hade dock inte utbetalt semesterersättningen förrän i juni 2019 trots att anställningen ansågs upphöra senast i mars 2019.  Skälet till den sena utbetalningen från arbetsgivaren var att arbetsgivaren trodde att det förelåg ett rättsligt hinder att utbetala semesterersättningen då den anställde inte hade arbets- och uppehållstillstånd.

Parterna blev även oeniga om att vad som gällde efter skatt och arbetstagaren krävde ytterligare knappt 7000 kronor i ersättning samt skadestånd för brott mot semesterlagen från bolaget.

Södertälje tingsrätt bedömde att den anställde inte hade rätt till någon ytterligare semesterersättning men däremot att den anställde hade rätt till skadestånd för brott mot semesterlagen då semesterersättningen hade betalats ut försent. Tingsrätten konstaterade även att det är en arbetsgivares ansvar att känna till att en anställd enligt tvingande lagstiftning har rätt till lön och annan ersättning trots att det visar sig att denne saknar arbets- och uppehållstillstånd.

Då det inte förekommer någon övervakning från offentliga myndigheter sida avseende semesterlagen vilket är en tvingande socialskyddslag finns reglerna om skadestånd. Bolaget dömdes därmed att betala ett skadestånd om 10 000 kronor till den tidigare anställde.

___________________________________

Författare: Josefine Petersen, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Målnr:  Södertälje tingsrätt T 1301-18

Foto: Vilhelm Stokstad / TT