Skadestånd för avtalsbrott är skattepliktigt

Högsta Förvaltningsdomstolen har nu fastställt Skatteverkets förhandsbesked: Den som erhåller skadestånd till följd av ett avtalsbrott är skattepliktig för skadeståndet.

Fastighetsbolagen X och Y avtalade om att förvärva var sin fastighet som ägdes av en tredje part, genom att förvärva detta bolag.

Konceptet var att Y skulle förvärva samtliga aktier i bolaget och därefter överlåta en av fastigheterna till X-bolaget.

Y förvärvade aktierna, men kunde inte vidareöverlåta fastigheten till X, som avtalat. Det blev därför fråga om ett avtalsbrott.

X hade enligt avtalet rätt till skadestånd. Skadeståndet var en samlad ersättning för såväl värdeökning som löpande resultat för den fastighet som X AB skulle ha erhållit i enlighet med överenskommelsen.

Enligt förlikningsavtalet skulle slutlig avstämning av skadeståndets storlek göras när ett lagakraftvunnet förhandsbesked föreligger om hur X AB ska beskattas med anledning av skadeståndet.

Från Skatterättsnämnden till Högsta förvaltningsdomstolen
Skatterättsnämnden fick besvara denna fråga. Nämnden anförde att huvudregeln är att alla inkomster i näringsverksamhet ska tas upp som intäkt. Ersättningen ifråga utgjorde en sådan inkomst.

Vissa ersättningar för skada eller liknande på tillgångar är dock skattefria. Detta gäller dock inte till den del ersättningen avser tillgångar i näringsverksamhet eller på något annat sätt avser en inkomst eller en utgift i näringsverksamhet. Det skadestånd som X AB skulle få var enligt nämnden inte en ersättning för skada eller liknande på tillgång och omfattades då inte av skattefriheten.

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, gör nu samma bedömning som SRN fastställer nu förhandsbeskedet.

Vad innebär detta i praktiken?

  • En bra tumregel gällande skatteskyldighet och skadestånd är att om skadeståndet avser täcka inkomstbortfall, eller annan ersättning som du annars hade varit skattepliktig för – så är du också skattepliktig för skadeståndet. Om skadeståndet däremot är en kränkningsersättning eller på annat sätt ger dig ersättning för något du normalt inte skulle vara skattepliktig för, så är du inte heller skattepliktig för skadeståndet.

 

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova
Foto: TT/Scanpix

Nils.

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*