Vi uppdaterar vår site för att ge er en bättre kundupplevelse. Vid eventuella fel, kontakta gärna vår support på info@alltomjuridik.se så hjälper vi dig så fort vi kan.

Inte fullt avdrag för konferensresor till Italien och Egypten – för mycket nöje enligt domstolen

Ett bolag genomförde kurs- och konferensresor till Italien och Egypten. Vinprovningar, shopping, rundvandringar och tredagarskryssningar ingick i resorna. Sammantaget ansåg såväl Skatteverket, som förvaltningsrätt och kammarrätt, att resornas nöjesinslag blivit för stora – varpå bolaget nekades fulla avdrag för resekostnadrna.

Ett bolag som bland annat ägnar sig åt sjukvårdsverksamhet drog av alla kostnader för två konferens- och kursresor till Italien och Egypten.

Skatteverket nekade dock en del av avdraget, motsvarande 21 000 kronor. Orsaken var att inslagen av rekreation varit för stora under resorna för att få göra fullt avdrag, ansåg Skatteverket.

Bolaget överklagade Skatteverkets beslut, varpå frågan prövades av Förvaltningsrätten i Göteborg.

Vinprovning på Italienresan

I förvaltningsrätten konstaterade domstolen att kursen i Italien, som anordnats under en långhelg på ett populärt turistresmål, hade haft stora inslag av nöje och avkoppling. Under den första dagen hade det inte funnits någon studietid alls – bara vinprovning och rundvandring. En annan av dagarna hade haft fyra timmars studietid, medan eftermiddagen ägnats åt utflykt och rundvandring. Den sista dagen hade det funnits två timmar schemalagd shoppingtid.

Sammantaget ansåg även förvaltningsrätten att endast två tredjedelar av resan till Italien var att klassa som näringsbetingad – och därmed avdragsgill.

Egyptenresa med tredagarskryssning

När det gällde Egyptenresan ansåg domstolen att endast 50 % av resan varit näringsbetingad. Konferensresan hade förlagts till ett populärt och typiskt turistmål. Kursen hade inkluderat inrikesflyg till ett kryssningsfartyg, en tredagars kryssning på Nilen samt en heldagsutflykt till Konungarnas dal. Valet av kursort framstod enligt förvaltningsrätten inte som motiverat av annat skäl än att bereda deltagarna möjligheter till rekreation och turistiska upplevelser.

Enligt domstolen hade dessutom inslagen av nöjen och rekreation överstigit vad som kunde anses normalt för resan. Mot bakgrund av detta ansåg förvaltningsrätten att avdrag med hälften av kostnaden var skäligt.

Efter ytterligare överklagande från bolaget har nu Kammarrätten i Göteborg beslutat sig för att instämma i underinstansens beslut. Om inte prövningstillstånd till Högsta förvaltningsdomstolen meddelas, vilket är mycket sällan, kommer därför bolaget inte få göra fulla avdrag för resorna till Italien respektive Egypten.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Som näringsidkare kan du göra avdrag för konferens- och kursresor, med mera, förutsatt att resans huvudsakliga syfte och innehåll varit näringsbetingat. Nöjesinslag får visserligen förekomma, men om de tar för stor plats kan Skatteverket (och sedermera förvaltningsdomstolarna) neka fullt avdrag för resan.

 

Foto: Amr Nabil/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Nils1.3

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2023 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*