23 oktober, 2017

Sjuksköterska döms för att ha spärrat in patient

En sjuksköterska har dömts för olaga frihetsberövande till villkorlig dom. Frihetsberövandet skedde genom att sjuksköterskan under ett ingripande på ett äldreboende spärrade in en patient på dennes rum och blockerade utgången. Enligt sjuksköterskan försökte han lugna en patient som varit ”aggressiv och utåtagerande”. 

Personal på ett äldreboende i Nynäshamnsområdet larmade en kväll om en utåtagerande patient. Beredskapssjuksköterskan som tog samtalet åkte dit efterföljande dag, och vid ankomsten till boendet var patienten fortfarande i ett aggressivt tillstånd. Sjuksköterskan motade in patienten i dennes rum, och valde sedan att ställa en fåtölj framför dörren och sitta där under en dryg timma för blockera utgången. Under tiden försökte patienten upprepade gånger att ta sig ut.

Sjuksköterskan blev senare anmäld för olaga frihetsberövande vid Södertörns tingsrätt. Personal på boendet, som vittnande under rättegången, berättade att patienten skrikit och bankat på dörren för att få komma ut. Man hade diskuterat lugnande injektioner, polis och ambulans som alternativ för att få kontroll över situationen. Sjuksköterskans svar ska dock ha varit att det ”inte fanns resurser till detta”. Sjuksköterskan hävdar å sin sida att han förvisso suttit i fåtöljen framför patientens rum, men att han agerat i en nödsituation och därför bör gå fri från ansvar.

Tingsrätten kom fram till att ett ingripande mot patienten i och för sig varit motiverat, men att åtgärden att spärra in patienten på rummet var alltför drastisk. Sjuksköterskan dömdes därför för olaga frihetsberövande till villkorlig dom. Efter händelsen på boendet blev sjuksköterskan avstängd och hans anställning avslutades sedan.

Sjuksköterskan överklagade domen till Svea hovrätt, som nu gör samma bedömning. En nämndeman är skiljaktig och menar att sjuksköterskans agerande var nödvändigt för att lugna ner situationen, men majoriteten går alltså på underinstansens linje. Tingsrättens dom fastställs därmed.

Vad innebär detta i praktiken?

  • I en nödsituation kan man agera på ett sätt som i och för sig är brottsligt, men ändå gå fri från ansvar om nöd eller rätt till nödvärn förelegat enligt 24 kap. brottsbalken.
  • Nöd föreligger när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat av rättsordningen skyddat intresse.
  • Rätt till nödvärn föreligger mot bland annat ett överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom.

 

Svea hovrätt B 11437-16

Foto: TT/Pontus Lundahl

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova 

Bianca Rönngren

bianca.ronngren@alltomjuridik.se