Självlarmande system för nya EU-bilar – stort hot mot integriteten

Inom EU kommer ett nytt larmsystem att införas i alla nya bilar. Larmsystemet kommer vid en trafikolycka att kunna larma räddningspersonal och då ange var bilen befinner sig. Men Datainspektionen varnar nu för att systemets hantering av personuppgifter är osäker.  

Nödlarmsystemet eCall ska införas i nya bilar inom EU, men innan ett sådant system införs i Sverige måste det klargöras vad systemet ska få användas till och vilka personuppgifter som kommer att samlas in, skriver Datainspektionen.

Larmsystemet eCall bygger på att nya bilar utrustas med sensorer, GPS och mobiltelefon. Skulle bilen vara med i en olycka, kan den själv ringa upp en larmcentral och ange var den befinner sig.

Datainspektionen flaggar nu för att eCall kan få stora konsekvenser för enskildas personliga integritet.

– Självklart är det positivt med insatser som kan bidra till ökad trafiksäkerhet, säger Datainspektionens jurist Oskar Öhrström.

– Men nödlarmsystemet eCall kan innebära en potentiellt mycket närgången övervakning av enskilda personer. Därför behöver systemets rättsliga förutsättningar noggrant analyseras. I den analysen bör man noga överväga om systemet behöver regleras i särskild författning

Datainspektionen menar att ett antal punkter måste analyseras och att ändamålet med larmsystemet måste tydliggöras. Uppgifterna som samlas in får inte användas för andra avvikande syften. Enligt Datainspektionen måste det även tydligt klargöras vilka personuppgifter som samlas och hur länge de får sparas. När personuppgifter hanteras måste det också alltid finnas en så kallad personuppgiftsansvarig som är ytterst ansvarig för uppgifterna.

Datainspektionen varnar för att en rad olika aktörer kan komma att hantera personuppgifter i eCall och det därför kan uppstå tveksamheter om ansvarsfördelningen.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Datainspektionens bedömning bör föranleda att larmsystemet ses över för att detta harmoniserar med den svenska personuppgiftslagen, PUL.

 

Foto: TT

Ebba Wigerström/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*