Sida saknades i passet – döms för brukande av falsk urkund

Att uppvisa en falsk ID-handling, såsom ett pass, är brottsligt. En asylsökande lämnade in ett pass som saknade en sida till Migrationsverket sommaren 2014. Nu döms den idag 23-årige mannen för brukande av falsk urkund.

Mannen i fråga hade lämnat in ett syriskt ID-kort för palestinier samt ett pass. När Migrationsverket skulle gå igenom handlingarna upptäckte man att det saknades ett blad i passet.

Utredningen som genomfördes på Migrationsverket visade att både ID-kortet och passet var äkta ”grundhandlingar”. Men eftersom en sida ur passet var utriven klassas passet som en falsk urkund och den asylsökande mannen åtalades därför för brukande av falsk urkund.

Mannen nekade till anklagelserna. I tingsrätten försvarade han sig med att han inte visste att det spelade någon roll att en sida var utriven eftersom den första sidan, där all relevant information om hans identitet fanns, var med.

Men det spelar ingen roll juridiskt. Tingsrätten ansåg att den utrivna sidan ändå gjorde att hela passet blev att klassa som en falsk urkund.

För att någon ska kunna göra sig skyldig till brott krävs dock också att det varit så kallad ”fara i bevishänseende”. Det är ett juridiskt begrepp som lite förenklat innebär att det måste finnas en verklig risk att den falska urkunden skulle kunna missbrukas eller vilseleda någon. I det här fallet alltså en risk att Migrationsverket skulle ha använt sig av passet som bedömningsunderlag i en ”angelägenhet av praktisk betydelse”.

23-åringen hade de facto lämnat in passet i syfte att bevisa sin identitet för Migrationsverket. Tingsrätten konstaterade dock, precis som mannen själv hävdat, att gällande identitetsfrågan var inte passet förfalskat och att den utrivna sidan var utan betydelse i det sammanhanget.

Tingsrätten frikände därför mannen.

Åklagaren överklagade till hovrätten, som nu gör en annan bedömning. Precis som tingsrätten konstaterade hovrätten att passhandlingen var att klassa som falsk.

Hovrätten utgick från tidigare domstolspraxis och slog fast att bara för att den utrivna sidan inte var relevant för identitetsbedömningen så medförde inte detta att det inte skulle röra sig om ”fara i bevishänseende”. Hovrätten menade därför att det var fara i bevishänseende och att åtalet därför var styrkt.

Mannen fälldes därför och tvingas nu betala 40 dagsböter. Högsta domstolen, HD, beslutar nu att inte bevilja prövningstillstånd i målet. Hovrättens dom står därmed fast.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Fallet visar att om du saknar en sida i ditt pass så utgör detta en falsk urkund och ifall du då uppvisar passet som ID-handling kan detta utgöra ett brott. Brottet ”brukande av falsk urkund” kan i grova fall kan ge fängelse i upp till två år.

 

Foto: Nader Daoud/TT (Bilden har inget med det aktuella passet att göra)

 

Nils1.3

Nils Ivars /  Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

nils.ivars@alltomjuridik.se

 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*