10 juni, 2014

Sexuella trakasserier - rätt till sjukskrivning

Försäkringskassan nekade en kvinna sjukpenning. Kvinnan hade blivit sjukskriven efter att ha utsatts för grova sexuella trakasserier. Förvaltningsrätten ger dock försäkringskassan bakläxa och klargör att sjukförsäkringen omfattar sjukdomsbesvär som uppkommit till följd av arbetsmiljöproblematik.

En kvinna som blivit utsatt för grova sexuella trakasserier under en längre period på sin arbetsplats tog kontakt med sin arbetsgivare för att få hjälp – efter att först ha försökt komma tillrätta med problemen själv.

I samma veva sjukskrevs kvinnan på grund av krisreaktion och akuta ångestattacker som en följd av trakasserierna. Det uppger LO-TCO Rättsskydd på sin hemsida Fackjuridik.

Försäkringskassan nekade dock kvinnan sjukpenning under sjukskrivnings- och rehabiliteringsperioden om drygt en månad med motiveringen att det rörde sig om ”social problematik” på arbetsplatsen och inte om sjukdomsbesvär.

Förvaltningsrätten ger nu kvinnan rätt. Enligt domstolen har hon varit berättigad till sjukpenning under den aktuella perioden.

Fackjuridik har uttalat sig om domen och kallat den mycket välkommen och i linje med gällande rätt. Sjukförsäkringen omfattar alla sjukdomsbesvär – även om de uppkommit till följd av arbetsmiljöproblematik. Förvaltningsrätten är också tydlig i sina domskäl om vad som gäller för denna typ av problematik, vilket är en välkommen markering mot Försäkringskassans inställning som i detta fall inneburit ett förminskade av allvarligheten av sexuella trakasserier och vad sådana kan innebära för en enskild arbetstagare.

Försäkringskassan kommer inte att överklaga domen.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Domen visar på att sexuella trakasserier är att definiera som sjukdomsbesvär till följd av arbetsmiljöproblematik, vilket innefattas av sjukförsäkringen.

 

Foto: TT

Ebba Wigerström/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se