Serverkrasch inte avgiftsbefriande

Kammarrätten går på Bolagsverkets linje och ålägger ett bolag i Malmö, som drabbats av en serverkrasch, att betala avgift för sent inlämnade årsredovisningshandlingar.

Bolagsverket påförde ett bolag i Malmö en andra förseningsavgift för räkenskapsperioden 1 januari till 31 december år 2012. Detta eftersom bolaget inte hade kommit in med årsredovisningshandlingar till Bolagsverket i tid.

Bolaget överklagade beslutet och invände att det hade råkat ut för en serverkrasch som försenat bokslutet.

Förvaltningsrätten fann att det som bolaget åberopat inte kunde anses utgöra sådana omständigheter som innebar att dröjsmålet med att upprätta och ge in årsredovisningshandlingarna framstod som ursäktligt. Överklagandet avslogs därför.

Kammarrätten konstaterar nu att bolagets årsredovisning för perioden 1 januari till 31 december år 2012 inte kom in inom två månader från det att Bolagsverket skickade ut underrättelse om en första förseningsavgift.

Enligt kammarrätten kan ett datorhaveri som medför att ett betydande arbete måste läggas ner på att återskapa bokföringen i vissa fall anses utgöra en sådan omständighet som bolaget inte kunnat råda över och som ursäktar en viss försening.

Kammarrätten anför dock att det av handlingarna i målet framgår att serverhaveriet inträffade i maj år 2012 och att återställningsarbetet pågick till och med december år 2012. Därefter hade bolaget drygt nio månader på sig att ge in årsredovisningen före Bolagsverkets beslut att ta ut förseningsavgift nummer två.

Denna tid bör enligt kammarrätten ha varit tillräcklig för att bolaget skulle hinna upprätta och lämna in årsredovisningen. Bolagets överklagande avslås därför.

Vad innebär detta i praktiken?

  •  Om du är osäker på vad som gäller i en skatterättslig fråga kan du kostnadsfritt konsultera skatteupplysningen >>>

 

Foto: TT

Eva Clasö/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*