3 november, 2014

Serverade drinkar till kraftigt berusade kvinnor

En 34-årig man som arbetar på en pub i Uppsala serverade två kvinnor varsin drink trots att de var kraftigt berusade. Mannen döms nu att betala totalt 12 000 kronor i böter för olovlig dryckeshantering. Dessutom åläggs puben en företagsbot om 10 000 kronor.

Sedan polisen utfört en kontroll på en pub i Uppsala åtalades en 34-årig man för olovlig dryckeshantering.

Enligt åtalet hade mannen serverat två kvinnor varsin drink trots att de varit kraftigt berusade. Mannen förnekade brott.

Tingsrätten konstaterar nu att det genom vittnesförhör har framkommit att kvinnorna var kraftigt alkoholpåverkade när 34-åringen serverade dem drinkarna. Ett vittne har enligt rätten uppgett att kvinnorna vinglade fram och att en av dem sluddrade. Ett annat vittne har beskrivit en av kvinnorna som fumlig och att hon hade ett släpigt tal.

Med anledning av detta finner tingsrätten det klarlagt att kvinnorna var märkbart påverkade av alkohol när de serverades drinkarna. Detta måste även mannen ha insett och åtalet är därmed styrkt. Tingsrätten anser inte att det finns utrymme för att bedöma gärningen som ringa. Påföljden bestäms därför till 40 dagsböter om 300 kronor.

Eftersom brottet begåtts inom ramen för en näringsverksamhet och mannen haft en ledande ställning åläggs puben en företagsbot om 10 000 kronor.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Företagsbot är en ekonomisk sanktion med straffande effekt – utan att räknas som ett straff – vid brott i näringsverksamhet. Det är däremot ett brott att hantera alkohol på sättet som bartendern i målet gjorde, vilket är förklaringen till att två olika former av böter döms ut.

 

Foto: The great lime shortage/TT

Eva Clasö/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se