SD saknade rätt att överklaga beslut

En partimedlem i Sverigedemokraterna överklagade kommunfullmäktiges beslut om att inte bevilja SD partistöd. Förvaltningsrätten gick på partimedlemmens linje men nu river kammarrätten upp domen eftersom förvaltningsrätten borde ha avvisat överklagandet från början.

Kils kommunfullmäktige avslog i maj år 2013 Sverigedemokraternas ansökan om partistöd med motiveringen att partiet saknade deltagande i kommunalpolitiken.

En partimedlem överklagade beslutet den 19 juni år 2013 och hävdade att partiet hade rätt till partistöd eftersom det vid 2010 års val hade fått ett mandat i kommunfullmäktige. Förvaltningsrätten i Göteborg hänvisade till praxis från kammarrätten och konstaterade att Sverigedemokraterna uppfyllde representationsvillkoret. Kommunens beslut upphävdes därför.

Kammarrätten i Göteborg konstaterar nu att det i överklagandet från den 19 juni anges att Sverigedemokraterna överklagar beslutet om att avslå partiets ansökan om kommunalt partistöd för år 2013. I överklagandet anges också att partimedlemmens ombud, genom Sverigedemokraterna, yrkar att fullt parti- och mandatstöd ska utbetalas för det mandat som partiet har i Kils kommunfullmäktige år 2013.

Överklagandet är underskrivet av ombudet i egenskap av ordförande för Sverigedemokraterna Värmlands län.

Kammarrätten skriver nu att ombudet i en skrift från den 12 juli år 2013 har angett att han har överklagat beslutet i egenskap av distriktsordförande för Sverigedemokraterna och att han har företrätt partimedlemmen som instämmer i överklagandet. Denna senare skrift är egenhändigt undertecknad av såväl ombudet som partimedlemmen.

I överklagandet från den 19 juni nämns enligt kammarrätten inte partimedlemmens namn. Inte heller anges i detta överklagande att ombudet skulle företräda en annan person bosatt i Kil i egenskap av ombud.

Enligt kammarrätten är klagande i överklagandet till förvaltningsrätten daterat den 19 juni år 2013 ombudet och Sverigedemokraterna Värmlands län.

Kammarrätten anser inte att överklagandet kan anses innefatta ett överklagande också från partimedlemmen. Ombudet är inte medlem i Kils kommun och kan därför enligt kammarrätten inte på egen hand haft rätt att överklaga kommunfullmäktiges beslut.

I målet har det inte heller kommit fram någon omständighet som medför att Sverigedemokraterna skulle vara att anse som medlem i Kils kommun. Sverigedemokraterna har därmed inte heller haft rätt att överklaga beslutet. Kammarrätten anser således att förvaltningsrätten borde ha avvisat överklagandet.

Med anledning av detta upphävs förvaltningsrättens dom.

Vad innebär detta i praktiken?

  •  Domen rivs upp för att underinstansen begick ett rättegångsfel, då personen som överklagade inte hade behörighet att göra detta. För dig som är osäker på vilka regler som gäller vid en tvist finns det mycket information på Sveriges Domstolars hemsida >>>

 

Foto: TT/Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson

Eva Clasö/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*