Sanktionsavgift för produktosäker hoppborg

Konsumentverket ansökte i domstol om sanktionsavgift till en stiftelse på grund av tillhandahållandet av en farlig hoppborg. Stiftelsen bedömdes ha agerat oaktsamt och i strid med sina skyldigheter enligt produktsäkerhetslagen. Av den anledningen får stiftelsen böta en miljon kronor.

Under sommaren 2017 inledde Konsumentverket en marknadskontroll avseende hoppborgar i Sverige. Konsumentverket har sedan dess publicerat omfattande informationsmaterial med förtydliganden av säkerhetskrav för just hoppborgar. Någon månad senare mottog Konsumentverket en anmälan om en allvarlig olycka som inträffat vid en hoppborg inom en stiftelses verksamhet. Olyckan inträffade till följd av otillräckliga skyddssarger och Konsumentverket förbjöd därför stiftelsen att fortsättningsvis tillhandahålla hoppborgen. Konsumentverket ansökte också i förvaltningsrätten att domstolen skulle ge stiftelsen en sanktionsavgift enligt produktsäkerhetslagen på en miljon kronor.

Stiftelsen anförde att den hade köpt hoppborgen från en av Sveriges största försäljare av hoppborgar. Säljaren har också intygat att hoppborgen uppfyllde alla gällande EU-standarder vid tillverkningstillfället. Säljaren har dessutom inspekterat hoppborgen inför varje säsong. Därutöver anser stiftelsen att den löpande har utvecklat sitt säkerhetsarbete med hoppborgen.

Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning att hoppborgen varit en farlig vara och även utgjort en farlig tjänst. På grund av en tidigare olycka redan 2016 bör stiftelsen också vetat om att hoppborgen varit osäker. Stiftelsen har därmed brutit mot produktsäkerhetslagen och överträdelserna är inte att anse som obetydliga. Enligt produktsäkerhetslagen får en sanktionsavgift uppgå till tio miljoner kronor, men kammarrätten liksom förvaltningsrätten anser att en avgift på en miljon kronor är väl avvägt i sammanhanget

__________________________________

Författare: Stephanie Ohlsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Peter Komka / MTI via AP

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*