Sänkt tröskel för att beslagta brottsvinster

Regeringen vill göra det enklare att beslagta brottsvinster. En utredning ser nu över hur användandet av utvidgat förverkande skulle kunna öka. Dessutom vill regeringen ge Kronofogden ökade möjligheter att mäta ut egendom som hittas av polis eller tull.

– Genom att göra det svårare för kriminella att göra ekonomisk vinning av sin brottslighet minskar incitamenten att begå brott, säger justitieminister Beatrice Ask.

En särskild utredare som just nu analyserar hur rättsväsendet använder sig av reglerna om utvidgat förverkande, pekar på att förverkande mest används i samband med narkotikabrott och där kontanter påträffats hos gärningsmannen, enligt regeringen.

Reglerna om utvidgat förverkande skulle redan i dag kunna användas i högre utsträckning också vid annan brottslighet och även när brottsutbytet utgörs av annat än kontanter, som till exempel bankmedel eller värdesaker.

Regeringen uppger att man nu vill ta initiativ för att driva på och samordna arbetet med brottsutbytesfrågor hos polisen, åklagarna och Ekobrottsmyndigheten för att se till att utvidgat förverkande används i fler fall.

I dag kan utvidgat förverkande användas för brottslighet som har minst sex års fängelse i straffskalan.

Regeringens särskilda utredare har fått i uppdrag att ta fram lagstiftning som sänker tröskeln till brott med fyra år i straffskalan. Därutöver kan förverkande av misstänka brottsvinster komma att bli aktuellt även vid vissa fall av barnpornografibrott, utnyttjande av barn för sexuell posering och dataintrång.

Regeringen konstaterar också att det är vanligt förekommande att kriminella har skulder till kronofogden. Det kan röra sig om skadestånd till brottsoffer som inte betalats eller andra skulder som härstammar från en kriminell livsstil.

Ofta saknas dock utmätningsbara tillgångar när kronofogden gör sina efterforskningar. Men när andra myndigheter genomför olika slags åtgärder såsom polisinsatser, trafik- eller tullkontroller, kan dessa myndigheter träffa på egendom som i och för sig skulle kunna bli föremål för utsökningsåtgärder.

I dag har Kronofogdemyndigheten begränsade möjligheter att medverka vid andra myndigheters aktioner. Regeringen vill därför att Kronofogdemyndigheten ska få möjlighet att från distans kunna utmäta egendom som påträffas av till exempel polisen eller Tullverket.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Om förslaget blir verklighet kommer med sannolikhet statens intäkter öka, då det är vad som sker vid ett förverkande.

 

Foto: TT

Ebba Wigerström/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*