Sambo med en kriminell – blev uppsagd som polis

En polis som bor tillsammans med en kriminellt belastad person underkändes i säkerhetsklassningen och blev därefter uppsagd. Arbetsdomstolen ansåg att polisens engagemang i sin sambos rättegång räcker som grund för uppsägning.

En kvinnlig polis anställdes som polisassistent 2011 vilket är en säkerhetsklassad befattning. I oktober förra året genomförde Polismyndigheten en säkerhetsprövning vilket resulterade i beslutet att kvinnan inte längre kunde ha en säkerhetsklassad befattning. Anledningen till myndighetens beslut var att kvinnan hade en relation med en före detta polis som dömts till fängelse. Hon hade även varit väldigt engagerad i hans rättegång. Den 25 maj 2018 beslutade sedan polismyndighetens personalansvarsnämnd att säga upp kvinnan eftersom hon inte längre var godkänd för arbete i säkerhetsklassad befattning. Det fanns inte heller några arbeten som hon kunde omplaceras till.

Fallet togs upp i Arbetsdomstolen där Polisförbundet argumenterade för att domstolen skulle förklara uppsägningen av kvinnan som ogiltig och betala skadestånd om 150 000 kronor till kvinnan. Staten å sin sida menade att beslutet om att kvinnan inte kunde ha en säkerhetsklassad befattning utgör grund för uppsägning. Staten argumenterade även för att kvinnans relation med en tungt kriminellt belastad person och hennes inblandning i dennes rättegång utgör grund för uppsägning.

Arbetsdomstolen började med att slå fast att säkerhetsbeslutet inte ensamt kunde utgöra saklig grund för uppsägning. Domstolen var därför tvungen att ta ställning till om omständigheterna som föranledde säkerhetsbeslutet kunde räcka som grund. Arbetsdomstolen konstaterade att kvinnan hade en samborelation med den före detta polisen och att de även fått ett barn tillsammans. Domstolen ansåg att relationen medförde en risk för polisen att hamna i konflikt mellan sina skyldigheter som polis och lojaliteten gentemot sin sambo.

Domstolen gjorde därefter en helhetsbedömning av deras relation och de övriga faktiska omständigheterna. Detta för att kunna avgöra om det funnits saklig grund för uppsägningen. Domstolen kom fram till att kvinnan hade varit djupt engagerad i processen mot sin sambo eftersom att hon bland annat åtagit sig att leta bevis för hans räkning. Arbetsdomstolen kom därför fram till att kvinnan allvarligt åsidosatt sina skyldigheter som polis och att det på grund av familjerelationen funnits anledning att anta att det skulle kunna hända igen. Domstolen ansåg därför att det har funnits saklig grund för uppsägningen och polismyndighetens beslut om att avskeda kvinnan står därför fast.

 

Författare: Olivia Törnell Andersson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Beslut: Arbetsdomstolen A 97/18

Foto: Jessica Gow / SCANPIX

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*