Revisor som startat konkurrerande verksamhet vinner i hovrätten – slipper skadestånd på miljonbelopp

Tingsrätten gav revisionsbyrån rätt mot en före detta delägare och anställd revisor som slutat och startat konkurrerande verksamhet. Hovrätten river nu upp tingsrättens dom, då att revisionsbyråns tolkning av ett partneravtal rimligtvis inte kan ha varit bägge parters avsikt.

En man från Västsverige hade tidigare varit anställd som revisor på ett revisionsbolag. Han var genom sitt delägarskap i revisionsbolagets moderbolag bunden av ett partneravtal mellan maj 2003 och april 2008.

I avtalet fanns en konkurrensbegränsande bestämmelse. Bestämmelsen innebar skadeståndsskyldighet för en partner vars anställning upphört och som inom viss tid efter valt att bedriva konkurrerande revisions- eller konsultverksamhet (som anställd eller i egen verksamhet), motsvarande de klienter som övergår till partnerns nya verksamhet.

När partneravtalet hade löpt ut lämnade mannen sitt delägarskap, men fortsatte att vara anställd på revisionsbolaget till dess att partneravtalet hade löpt ut. Mannen sa upp sig i juli 2009 och påbörjade då konkurrerande verksamhet. Revisionsbolaget väckte då talan vid Varbergs tingsrätt och yrkade på att mannen skulle utge fyra miljoner kronor i skadestånd.

Tingsrätten slog tidigare fast att mannen var skadeståndsskyldig, men bestämde beloppet till drygt 1,4 miljoner kronor. Hovrätten ändrar nu tingsrättens dom.

Hovrätten anser att mannens inställning om att bestämmelsen inte är avsedd att gälla för längre tid än partneravtalet framstår som rimlig. För det första var parterna uppenbarligen överens om att partneravtalet som sådant skulle vara begränsat i tiden. För det andra skulle en bestämmelse med den innebörd som revisionsbolaget hävdar få en mycket betungande och i tid utsträckt verkan. I princip skulle skadeståndsskyldighet då kunna inträda för handlingar som vidtas mycket lång tid efter det att partneravtalets giltighetstid har gått ut. Detta har mannen, enligt egen uppgift, inte haft för avsikt att underkasta sig.

Vad som kan tala för revisionsbolagets uppfattning är enligt hovrätten det faktum att bestämmelsen, om den ska tolkas på det sätt som mannen gör, ger bolaget ett relativt bristfälligt skydd mot tidigare partners som övergår till annan verksamhet och tar bolagets kunder med sig. Bolaget hade dock kunnat skydda sig mot detta på ett annat sätt, exempelvis genom en konkurrensklausul i mannens anställningsavtal – eller i ett aktieägaravtal.

Sammanfattningsvis anser hovrätten att revisionsbyrån inte visat att parternas gemensamma vilja var att bestämmelsen skulle få den verkan som bolaget gjort gällande. En tolkning av klausulens ordalydelse, omständigheterna vid dess tillkomst och dess ändamål leder heller inte till att mannen ska anses vara bunden av bestämmelsen efter partneravtalets slut, varvid bolagets talan ska ogillas.

Foto: TT

Johanna Haddäng/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Lösenord
Samtycke*