25 november, 2015

Restaurang fick inte dra av ingående moms

För att få dra av ingående moms krävs viss bevisning. En restaurang förlorade nyligen mot Skatteverket – och nekades avdrag för ingående moms.

En restaurang ville göra avdrag för ingående moms för december 2011 och december 2012. Skatteverket sade nej. Därför överklagade restaurangen Skatteverkets beslut.

Restaurangen hade under flera års tid hyrt en lokal, och mervärdesskatt hade tidigare påförts hyresbeloppet. De hyresbetalningar som aktualiserades i förvaltningsrätten hade dock gjorts då restaurangen och hyresvärden varit i hyrestvist och under denna period hade hyresvärden inte utfärdat några fakturor.

Skatteverket ansåg helt sonika att det material som lämnats in för att styrka den ingående momsen inte räckte. Det uppfyllde inte verifikationskravet, helt enkelt.

Förvaltningsrätten ansåg inte heller att de inlämnade uppgifterna räckte för att bifalla avdrag för ingående moms avseende de två decembermånaderna.

Restaurangen överklagade igen – men kammarrätten instämde helt i förvaltningsrättens bedömning.

Vad innebär detta i praktiken?

  • För att ha rätt till avdrag för ingående moms på skatten krävs att avdragsrätten kan styrkas genom typiskt sett en faktura. Om inte detta kan ske så kan inte avdrag beviljas.

 

Foto: Christine Olsson/TT
Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

nils webb

Nils Ivars/Disa Rehn

nils.ivars@alltomjuridik.se