JUST NU!
Boka kostnadsfri konsultation idag!
Med rabattkoden 
"DIGITAL UTBILDNING24"

Restaurang hade rätt att avbryta renovering vid försening

En restaurang hade rätt att häva ett entreprenadavtal med ett byggföretag eftersom den avtalade entreprenadtiden var kort och arbetet var försenat. Byggföretaget hade rätt till ersättning för de ÄTA-arbeten som utförts, men behövde då kunna bevisa att restaurangen beställt arbetena eller att de meddelat restaurangen om arbetena.

Ett restaurangbolag ingick ett entreprenadavtal med ett byggföretag i juni 2016 om renovering av en restaurang. Restaurangbolaget hävde avtalet i mars 2017 och byggföretaget stämde restaurangen med motiveringen att hävningen var ogrundad och att värdet av det arbete som byggföretaget utfört skulle ersättas oavsett om domstolen kom fram till att hävningen var befogad eller inte. Byggföretaget begärde även ersättning för ÄTA-arbeten som restaurangen enligt byggföretaget hade beställt men inte betalat.

Restaurangbolaget menade att det inte hävt entreprenadavtalet och att byggföretaget därför inte hade någon fordran mot restaurangen. Restaurangen hävdade att ingen beställning av ÄTA-arbeten hade skett utöver två tilläggsarbeten, samt att inga andra ÄTA-arbeten heller hade utförts av byggföretaget.

Tingsrätten konstaterar inledningsvis att entreprenaden skulle vara klar den 31 januari 2017 och att entreprenadtiden skulle vara högst 24 dagar enligt entreprenadavtalet. Tingsrätten påpekar också att arbetet inte var klart den 31 januari, men att byggföretaget hade fått tiden förlängd till den 5 mars. Den 8 mars var entreprenadarbetet fortfarande inte färdigt.

Tingsrätten anser att det faktum att entreprenadtiden i avtalet var relativt kort visar att det var viktigt för restaurangen att entreprenadarbetet inte skulle pågå under en längre period. Domstolen menar att det skulle innebära en väsentlig olägenhet för restaurangen om entreprenadarbetet hade blivit ännu mer försenat, eftersom restaurangen förlorar intäkter på att ha stängt en längre period än planerat.

Gällande byggföretagets krav på att få ersättning för den del av entreprenadarbetena som hade utförts, konstaterar tingsrätten att byggföretaget, enligt 8 kap. 5 § st. 1 ABT 06, har rätt till ersättning för värdet för den del av entreprenadarbetet som det utfört eftersom restaurangen hävt avtalet. Eftersom restaurangen och byggföretaget inte kunde enas om värdet av det arbete som utförts, gör domstolen en egen värdering och kommer fram till att 75 % av det avtalade arbetet var utfört.

Vad gäller byggföretagets krav på ersättning för ÄTA-arbeten som beställts av restaurangen och utförts av byggföretaget, konstaterar domstolen att det i 2 kap. 3 § ABT 06 finns ett krav på entreprenören att under entreprenadtiden utföra de ÄTA-arbeten som beställts. Eftersom det ofta är den som utför entreprenaden som bäst kan avgöra vilka av beställarens krav som kan inverka på kontraktssumman, har den som utför entreprenaden en skyldighet att underrätta beställaren om att beställningen ses som ett ÄTA-arbete.

I detta fall har byggföretaget enligt domstolen inte lagt fram något som stöder att restaurangen beställt de påstådda ÄTA-arbetena eller mer exakta uppgifter om när, var eller hur de beställdes. Därför får byggföretaget bara ersättning för de kontraktsarbeten som domstolen bedömer att företaget har utfört, samt de tilläggsarbeten som restaurangen medgett har utförts.

 

__________________________________

Författare: Anna Nässbjer, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Beslut: T 7023-17

Foto: Henry & Co. / Unsplash

Behöver du hjälp med ?

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation
genom att fylla i formuläret nedan!

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till denna kurs:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se denna viktiga kurs på mina sidor.

På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du kostnadsfritt har tillgång till:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*