Rektor som kritiserade Migrationsverkets åldersbedömningar får JO-kritik

En rektor på en skola i Göteborg tog starkt avstånd från Migrationsverkets åldersbedömningar i ett meddelande riktat till elevers vårdnadshavare. Rektorn anmäldes till Justitieombudsmannen, JO, av Stadsdelsnämnden. JO kritiserar nu rektorn för att ha brustit i den saklighet och opartiskhet som krävs av en företrädare för en myndighet.

Rektorn var verksam på en skola i Göteborg som hade tagit emot ett förhållandevis stort antal nyanlända. Flera av de elever som gick på skolan påverkades av de åldersuppskrivningar som Migrationsverket genomförde under hösten 2016. De berörda eleverna hade inte längre rätt att slutföra sin grundutbildning då de på grund av uppskrivningarna inte längre betraktades som barn.

Rektorn informerade samtliga vårdnadshavare om detta genom Göteborgs stads officiella kommunikationskanal mellan skola och hem. I samband med det uttryckte även rektorn sin personliga åsikt om åldersuppskrivningarna.

Rektorn skrev bland annat att det var ”godtyckligt att skriva upp en ålder på en människa, frånta denna människa stora delar av det sociala skyddsnätet och därutöver beröva, i detta fall, våra elever, rättigheten till att gå i skolan”. Rektorn konstaterade även att skolan med ”all kraft” tog avstånd från detta. Stadsdelsnämnden valde senare att anmäla rektorn till JO.

Brast i kravet på saklighet och opartiskhet

JO konstaterar att en företrädare för en myndighet har skyldighet, enligt Regeringsformen, att iaktta saklighet och opartiskhet när denne fullgör sina uppgifter. Detta omfattar ett krav på att information som lämnas till enskilda ska vara allsidig och objektiv.

JO ifrågasätter inte att skolan i och för sig kunnat ha skäl att lämna information om den aktuella situationen. JO anser dock inte att det funnits något sakligt skäl för rektorn att uttrycka sina personliga åsikter om asylförfarandet och de beslut som fattats i samband med detta. Rektorn kritiseras därför av JO.

Foto: Adam Wrafter/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Pinak stor 3.2

Pinak Chakraborty

pinak.chakraborty@alltomjuridik.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*