Regeringen vill kriminalisera sexköp utomlands – tunga jurister skeptiska

Regeringens utredning avråder från en kriminalisering av sexköp utomlands, i exempelvis Tyskland. Nu har flera remissinstanser också riktat kritik mot idén och menar att det kan leda till att Sverige får smaka på sin egen medicin, exempelvis i form av att aborter genomförda i Sverige leder till åtal utomlands. Det återstår att se om regeringen lägger fram lagförslaget eller inte.

Det är tidningen Altinget som gått igenom remissinstansernas svar på utredningen om att göra sexköp utomlands straffbart.

Sexköp är som bekant inte tillåtet i Sverige. Inom brottmålsjuridiken krävs dock som huvudregel att gärningen i fråga är kriminaliserad både i det land där gärningen begicks, så väl som i Sverige, för att man ska kunna dömas.

I praktiken innebär detta att en svensk domstol inte kan döma en person som begått ett brott enligt svensk lag, om det var tillåtet i det land brottet begicks. Principen om krav på dubbel kriminalisering vilar på en ömsesidig respekt för staters suveränitet och att andra stater inte bör lägga sig i vad som sker på varandras territorier.

Trots huvudregeln finns redan idag vissa undantag. Människorov, äktenskapstvång och sexualbrott mot barn har undantagits från huvudregeln om kravet på dubbel kriminalisering. En svensk kan alltså dömas för människorov i svensk domstol även om handlingen inte var brottslig där den begicks.

Regeringen har nu för avsikt att utöka listan på undantag till att omfatta även sexköp. Det ska med andra ord bli straffbart för svenskar att köpa sex utomlands, även om det är lagligt på platsen för sexköpet.

Utredningen avrådde och remissinstanserna skeptiska

Utredningen gick emot regeringens planer på att sexköpare ska kunna dömas i Sverige även om sexköp är tillåtet i det andra landet och nu är det alltså få av remissinstanserna som ställer sig bakom idén.

Utredningen avrådde från en kriminalisering i nuläget – men lade ändå fram ett förslag till lagändring.

Risk att svenskar som genomgått abort döms

En vanlig invändning från remissinstanserna, där exempelvis Advokatsamfundet ingått, var att sexköp är en fråga som delar världens stater. I många stater är sexköp inte kriminellt. Detta kan göra att det kan bli svårt att få hjälp av utländska myndigheter att utreda misstänkta brott.

Dessutom påpekar vissa remissinstanser att en risk med lagändringen vore att andra stater började behandla Sverige likadant – och slopade kravet på dubbel kriminalisering för exempelvis abort. I ett sådant läge skulle en svensk kvinna som genomgått abort i Sverige kunna dömas utomlands, i ett land där abortlagstiftningen ser annorlunda ut.

Några instanser är dock positiva

Brottsoffermyndigheten är en av de instanser som är positiv och pekar på att en kriminalisering kan bidra till att bekämpa människohandel. Även Socialdemokraternas och Centerpartiets kvinnoförbund samt Sveriges Kvinnolobby ställer sig bakom regeringens planer.

Nu måste regeringen ta ställning till om man vill lägga fram lagförslaget eller inte. Därefter måste också förslaget gå igenom i riksdagen.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Kravet på dubbel kriminalisering innebär att en svensk domstol inte kan döma en person om denne begått brottet utomlands, om handlingen var tillåten i landet där brottet begicks. I vissa undantagsfall har man från svensk sida valt att slopa kravet på dubbel kriminalisering. Skeptikerna menar att om Sverige börjar göra allt för många undantag kan effekten bli att Sverige får smaka på sin egen medicin – till exempel att aborter genomförda i Sverige kan leda till åtal utomlands.

 

Foto: Lars Pehrsson/SvD/TT

 

Nils1.3

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*