25 maj, 2015

Utländska pensioner ska beskattas

Utländska pensioner ska omfattas av svenska skatteregler och beskattas på samma sätt som svenska pensioner. Det föreslår regeringen i en ny lagrådsremiss.

I lagrådsremissen föreslår regeringen att utländska socialförsäkringspensioner som motsvarar allmän ålderspension, efterlevandepension och premiepension till efterlevande enligt socialförsäkringsbalken ska omfattas av inkomstskattelagens definition av pension.

De ska alltså därmed beskattas på samma grund som motsvarande svenska ersättningar.

Regeringen föreslår också att utländsk barnpension som motsvarar svensk barnpension ska undantas från beskattning i samma utsträckning som svensk barnpension.

Ändringarna föreslås börja gälla vid årsskiftet.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Har du pensionsersättningar från utlandet bör du se över din skattesituation redan nu så att du inte riskerar eventuella fel eller dubbelbeskattningar.

 Foto: Hasse Holmberg / TT

Niklas_200

Nils Ivars/Ebba Wigerström

info@alltomjuridik.se