18 februari, 2014

Skatteverket fälls för tjänstefel

En handläggare vid Skatteverket döms för tjänstefel då han under flera år har låtit en stor mängd självdeklarationer bli liggande utan åtgärd.

Handläggaren, som är i fyrtioårsåldern, åtalades vid Sundsvalls tingsrätt för tjänstefel. Enligt åtalet hade han låtit närmare 90 självdeklarationer bli liggande mellan år 2007 och år 2011.

Tingsrätten konstaterar nu att mannen objektivt sett har åsidosatt vad som gällde för hans uppgifter som skattehandläggare. Ärendena som handläggaren har låtit ligga har varit sådana där han har funderat över hur handläggningen skulle gå till. Då mannen – enligt tingsrätten – anses ha varit medveten om att han hade svårt att fatta beslut bedöms handläggaren ha haft uppsåt till brottet.

Tingsrätten fastslår även att handläggarens passivitet har medfört fara för felaktiga skatteeffekter och pensionsgrundande inkomster i flertalet av ärendena, och att hans brott inte kan anses vara ringa.

Mannen döms även för att också ha ankomstregistrerat sina anhörigas inkomstdeklarationer under flera år. Agerandet är enligt tingsrätten att anse som tjänstefel eftersom mannen därmed har handlat i strid med jävsreglerna i förvaltningslagen.

Mannen döms till 60 dagsböter för tjänstefel.

Foto: TT

Maria Rasmussen/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

vanja_100