6 april, 2017

Fastighetsköpare får prisavdrag för höga radonhalter

Ett par köpte ett hus 2012. Vid en renovering upptäckte paret att det var höga radonhalter i huset, något som de inte visste om vid köpet. Efter två turer i domstol har nu paret fått rätt till prisavdrag på köpesumman, eftersom säljarna lämnat fel information vid köpet.

Ett par köpte 2012 ett hus i Stockholmsområdet för cirka 5,5 miljoner kronor. I samband med en renovering några år senare gjorde köparna tre radonmätningar, som visade på höga radonhalter. Detta visade sig bero på att souterrängplanet bestod av blåbetong, ett material som är känt för att det bildar radon. Köparna var därför tvungna att installera en ventilationsanordning.

Köparna stämde därefter säljarna i Solna tingsrätt och hävdade att de hade rätt till prisavdrag på köpesumman eftersom de inte hade fått någon information om radonhalterna i huset. Säljarna påstod att det inte fanns någon grund för prisavdrag, då att vara medveten om radonhalter faller inom köparens undersökningsplikt.

Tingsrätten gick på säljarnas linje, och köparna förlorade målet. I domskälen framgår att domstolen noterat att köparna tidigare varit spekulanter på många andra hus, men avvisat några just på grund av hög radonhalt. De borde därför ha undersökt radonhalten även i det aktuella huset närmare innan de köpte det. I köpeavtalet står det uttryckligen att någon radonmätning inte genomförts, vilket domstolen menar att köparna borde ha reagerat på. Visserligen hade köparna fått felaktig information i köpeavtalet om vilket material huset var byggt av, men det påverkade inte tingsrättens bedömning.

Köparna överklagade domen till hovrätten, som nu gör en annan bedömning. Hovrätten fäster stor vikt vid att informationen i köpeavtalet var fel. Enligt hovrätten får detta ses som att säljarna har garanterat – eller ”utfäst” som det brukar heta i juridiska sammanhang – att huset var byggt av ett visst material. I och med att det inte någonstans fanns information om att souterrängplanet bestod av blåbetong fanns det inte heller någon anledning för köparna att oroa sig för höga radonhalter, menar domstolen. I och med detta anser hovrätten att köparna har rätt till prisavdrag på 300 000 kronor.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Vid fastighetsköp har köparen en undersökningsplikt, vilken är långtgående. Det innebär att du som köpare noga måste undersöka det hus du är intresserad av. Detta gäller dock inte vid utfästelser från säljaren. Säger till exempel säljaren att det inte finns mögel i våtutrymmen så är den informationen bindande, och köparen behöver då inte göra någon egen undersökning.

 

Foto: Fredrik Sandberg/SCANPIX

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

ES_130x87

Ellen Sjöberg

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se