Psalmsångare döms för ohörsamhet mot ordningsmakten

Tingsrätten har dömt fem personer för ohörsamhet mot ordningsmakten i samband med en demonstration som Svenskarnas parti höll i Jönköping. Trots att de anses skyldiga till brott slipper de fem straff.

Den första maj år 2014 genomförde nazistiska Svenskarnas parti en uppmärksammad demonstration i Jönköping. Polisen hade gett partiet tillstånd att genomföra demonstrationen.

Som en motreaktion mot detta genomfördes en gudstjänst utanför Sofiakyrkan i Jönköping, i vilken de fem som nu har åtalats deltog. Dessa fem ska senare, tillsammans med ytterligare några personer, där ha satt sig i ring på gatan och sjungit psalmer i protest mot demonstrationen.

I rätten har de fem berättat att de blev tillsagda av polisen att lämna platsen men att de ändå valde att sitta kvar.

De har förklarat sitt handlande med att de som kristna haft en moralisk skyldighet att hindra nazismens framfart och att de försökte förhindra hatbrott. De anser att myndigheterna gjorde en felbedömning när Svenskarnas parti gavs tillstånd till demonstrationen.

Jönköpings tingsrätt dömer nu alla fem för ohörsamhet mot ordningsmakten.

Domstolen skriver att de tilltalade har deltagit i en folksamling som stört den allmänna ordningen. Polisens agerande mot de tilltalade har inte utgjort en otillåten inskränkning av de tilltalades religions-, yttrande- och mötesfrihet, enligt rätten.

De åtgärder som polisen vidtagit vid tillfället har inte heller varit oproportionerliga, anser domstolen. Det är i första hand myndigheterna som ska göra intresseavvägningar mellan motstående enskilda och allmänna intressen.

De tilltalade slipper dock påföljd. Tingsrätten anser att det är ”uppenbart oskäligt” att döma ut något straff dels med hänsyn till att de tilltalade har motiverat sitt agerande med att de tog ställning mot åskådningar och värderingar som är oförenliga med ett demokratiskt samhälle, såsom nazism och rasism, och dels med hänsyn till den ringa påverkan av ordningen som gärningarna i praktiken kom att få.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Att straffet uteblir innebär inte att agerande på samma sätt alltid är ok, då demonstrationsfriheten är en grundläggande rättighet i regeringsformen. Emellertid vore det fel att döma ut straff i det aktuella fallet, enligt domstolen.

 

Foto: TT

Ebba Wigerström/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*