8 december, 2022

Prisgaranti gäller 14 år senare

Ett gym som skrev i en annons år 2007 att medlemmar som anslöt sig då skulle få behålla ett pris om 199kr/mån i hela livet är bundna av det priset. Allmänna reklamationsnämnden rekommenderar företaget att inte kräva högre medlemsavgift av de medlemmarna.

År 2007 hade ett gym en annons när de skrev att medlemmar skulle få behålla ”199 kr/mån hela livet oberoende av framtida höjningar.” En man blev då medlem på gymmet för 199 kronor i månaden. 14 år senare meddelade gymmet att de ville höja priset till 299 kronor i månaden. Mannen motsatte sig detta och tog upp frågan hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN)*. Gymmet menade att de hade rätt att ändra medlemskapspriset då de hade skrivit följande i avtalet. ”Företaget har rätt att ändra priser, engångsavgifter, kostnader för medlemskap m.m. med två månaders varsel. Ändring av kostnader för medlemskap inträder emellertid mot medlem med medlemsavtal under bindningstid först vid utgången av innevarande bindningstid.”

ARN uttalade att det företaget skrev i sin annons 2007 var en prisgaranti. Prisgarantier är bindande för företag om garantin inte tydligt har rättats vid avtalets ingående. Det gymmet hade skrivit i sitt avtal var oklart, därför gäller konsumentens tolkning. Avtalet var dessutom tidsbestämt till konsumentens livstid. Företaget kan alltså inte säga upp avtalet och höja priset. Detta innebär att avtalet, inklusive prisgarantin, fortfarande gäller.

Företaget har alltså inte rätt att kräva en högre avgift än 199 kronor i månaden av mannen under hela den tid som mannen vill ha kvar sitt medlemskap. Företaget rekommenderades därför att inte kräva mer än så av honom.
__________________

*ARN är en myndighet som prövar tvister mellan konsumenter och företag. Ett beslut från allmänna reklamationsnämnden är en rekommendation om hur företaget bör agera. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer.

___________________________________

Författare: Veronica Borg, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Fredrik Sandberg